Økonominytt fra EU-delegasjonen, 7/2017

I dette andre juni-nummeret av Økonominytt kan du blant annet lese om juni-møtet i Eurogruppen som i all hovedsak kom til å dreie seg om tilpasningsprogrammet for Hellas, ECOFINs møte i juni og Europakommisjonens forslag til direktiv om opplysningsplikt for skatterådgivere. Du vil også finne statistikk og indikatorer for 1. kvartal 2017.

Økonominytt 7/17
From left to right: Mr Mario CENTENO, Portuguese Minister for Finance; Mr Edward SCICLUNA, Maltese Minister of Finance. Foto: European Union

Les hele Økonominytt her.