Forsiden

Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

Den første risikovurderingen ble publisert i 2014, og den nye utgaven er en vesentlig videreutvikling basert på en mer omfattende metodikk.

Produktet er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe under ledelse av ØKOKRIMs Enhet for finansiell etterretning, etter mandat fastsatt av det tverrfaglige myndighetsutvalget Kontaktforum for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Ved utarbeidelsen er det innhentet ekspertise, bidrag og vurderinger fra en rekke aktører i politi og påtalemyndighet, kontrolletater, tilsyn, og privat sektor.

Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansering (PDF)