Statsnavn og hovedsteder - K

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nedenfor følger en oversikt over land som begynner på bokstaven K.

Landene er organisert etter deres norske kortnavn. For hvert land finnes det oversikt på norsk, engelsk og fransk over:
  • Landets kortnavn
  • Landets offisielle navn
  • Hovedstad
  • Nasjonalitetsbetegnelse

Tabellene gir også oversikt over landenes ISO-kode, nasjonaldag og eventuelle merknader.

Kortnavn norsk:

KAMBODSJA

KH/KHM

Offisielt navn norsk:

Kongeriket Kambodsja

Uavhengig siden 20.7.54.

Kortnavn engelsk:

Cambodia

 

Offisielt navn engelsk:

the Kingdom of Cambodia

 

Kortnavn fransk:

Cambodge (le)

 

Offisielt navn fransk:

le Royaume du Cambodge

 

Hovedstad norsk:

Phnom Penh

 

Hovedstad engelsk:

Phnom Penh

 

Hovedstad fransk:

Phnom Penh

 

Nasjonaldag:

9. november

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kambodsjaner/kambodsjan(ar) - kambodsjansk

 
 

engelsk: Cambodian

 
 

fransk: Cambodgien,ne – cambodgien,ne

 

Kortnavn norsk:

KAMERUN

CM/CMR

Offisielt navn norsk:

Republikken Kamerun

Uavhengig siden 1.1.60.

Kortnavn engelsk:

Cameroon

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cameroon

 

Kortnavn fransk:

Cameroun (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Cameroun

 

Hovedstad norsk:

Yaoundé

 

Hovedstad engelsk:

Yaoundé

 

Hovedstad fransk:

Yaoundé

 

Nasjonaldag:

20. mai

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kameruner/kamerunar – kamerunsk

 
 

engelsk: Cameroonian

 
 

fransk: Camerounais,e – camerounais,e

 

Kortnavn norsk:

KAPP VERDE

CV/CPV

Offisielt navn norsk:

Republikken Kapp Verde

Uavhengig siden 5.7.75.

Kortnavn engelsk:

Cape Verde

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cape Verde

 

Kortnavn fransk:

Cap-Vert (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Cap-Vert

 

Hovedstad norsk:

Praia

 

Hovedstad engelsk:

Praia

 

Hovedstad fransk:

Praia

 

Nasjonaldag:

5. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kappverder/kappverdar – kappverdisk

 
 

engelsk: Cape Verdean

 
 

fransk: Cap-Verdien,ne - cap-verdien,ne

 

Kortnavn norsk:

KASAKHSTAN

KZ/KAZ

Offisielt navn norsk:

Republikken Kasakhstan

Uavhengig siden 16.12.91.

Kortnavn engelsk:

Kazakhstan

Tidligere del av USSR.

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Kazakhstan

 

Kortnavn fransk:

Kazakhstan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Kazakhstan

 

Hovedstad norsk:

Astana

hovedstadens navn endr. ved res. 6.5.98

Hovedstad engelsk:

Astana

 

Hovedstad fransk:

Astana

 

Nasjonaldag:

25. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kasakhstaner/kasakhstanar – kasakhstansk

 
 

engelsk: Kazakh

 
 

fransk: Kazakh,e – kazakh,e

 

Kortnavn norsk:

KENYA

KE/KEN

Offisielt navn norsk:

Republikken Kenya

Uavhengig siden 12.12.63.

Kortnavn engelsk:

Kenya

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Kenya

 

Kortnavn fransk:

Kenya (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Kenya

 

Hovedstad norsk:

Nairobi

 

Hovedstad engelsk:

Nairobi

 

Hovedstad fransk:

Nairobi

 

Nasjonaldag:

12. desember

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kenyaner/kenyan(ar) – kenyansk

 
 

engelsk: Kenyan

 
 

fransk: Kényen,ne – kényen,ne

 

Kortnavn norsk:

KINA

CN/CHN

Offisielt navn norsk:

Folkerepublikken Kina

 

Kortnavn engelsk:

China

 

Offisielt navn engelsk:

the People's Republic of China

 

Kortnavn fransk:

Chine (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République populaire de Chine

 

Hovedstad norsk:

Beijing

 

Hovedstad engelsk:

Peking/Beijing

 

Hovedstad fransk:

Pékin/Beijing

 

Nasjonaldag:

1. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kineser/kinesar – kinesisk

 
 

engelsk: Chinese

 
 

fransk: Chinois,e – chinois,e

 

Kortnavn norsk:

KIRGISISTAN

KG/KGZ

Offisielt navn norsk:

Republikken Kirgisistan

Uavhengig siden 31.8.91.

Kortnavn engelsk:

Kyrgyzstan

Tidligere del av USSR

Offisielt navn engelsk:

the Kyrgyz Republic

 

Kortnavn fransk:

Kirghizistan (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République kirghize

 

Hovedstad norsk:

Bisjkek

 

Hovedstad engelsk:

Bishkek

 

Hovedstad fransk:

Bishkek

 

Nasjonaldag:

31. august

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kirgiser/kirgisar – kirgisisk

 
 

engelsk: Kyrghyz

 
 

fransk: Kirghize – kirghize

 

Kortnavn norsk:

KIRIBATI

KI/KIR

Offisielt navn norsk:

Kiribati

Uavhengig siden 12.7.79.

Kortnavn engelsk:

Kiribati

 

Offisielt navn engelsk:

Kiribati

 

Kortnavn fransk:

Kiribati (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

Kiribati - " -

 

Hovedstad norsk:

Bairiki (på Tarawa øy)

 

Hovedstad engelsk:

Bairiki

 

Hovedstad fransk:

Bairiki

 

Nasjonaldag:

12. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kiribatier/kiribatiar - kiribatisk

 
 

engelsk: of Kiribati

 
 

fransk: Kiribatien,ne – kiribatien,ne

 

Kortnavn norsk:

KOMORENE/KOMORANE

KM/COM

Offisielt navn norsk:

Unionen Komorene/Komorane

 

Kortnavn engelsk:

Comoros (the)

 

Offisielt navn engelsk:

Union of the Comoros

 

Kortnavn fransk:

Comores (les) (F)

 

Offisielt navn fransk:

Union des Comores

 

Hovedstad norsk:

Moroni

 

Hovedstad engelsk:

Moroni

Uavhengig siden 6.7.75.

Hovedstad fransk:

Moroni

 

Nasjonaldag:

6. juli

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: komorer/komorar - komorisk

 
 

engelsk: Comorian

 
 

fransk: Comorien,ne – comorien,ne

 

Kortnavn norsk:

KONGO-BRAZZAVILLE

CG/COG

Offisielt navn norsk:

Republikken Kongo

Uavhengig siden 15.8.60.

Kortnavn engelsk:

Congo, Brazzaville (the)

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of the Congo

 

Kortnavn fransk:

Congo, Brazzaville (le)

 

Offisielt navn fransk:

la République du Congo

 

Hovedstad norsk:

Brazzaville

 

Hovedstad engelsk:

Brazzaville

 

Hovedstad fransk:

Brazzaville

 

Nasjonaldag:

15. august

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: brazzavillekongoleser/ar - brazzavillekongolesisk

 
 

engelsk: Congolese

 
 

fransk: Congolais,e – congolais,e

 

Kortnavn norsk:

KONGO

CD/COD

Offisielt navn norsk:

Den demokratiske republikk(en) Kongo

Uavhengig siden 30.6.60.

Kortnavn engelsk:

D R Congo/Congo

Tidligere Zaïre

Offisielt navn engelsk:

Democratic Republic of the Congo (the)

 

Kortnavn fransk:

Congo (le)

 

Offisielt navn fransk:

République démocratique du Congo (la)

 

Hovedstad norsk:

Kinshasa

 

Hovedstad engelsk:

Kinshasa

 

Hovedstad fransk:

Kinshasa

 

Nasjonaldag:

30. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kongoleser/kongolesar - kongolesisk

 
 

engelsk: of the Democratic Republic of the Congo, Congolese

 
 

fransk: de la République démocratique du Congo/Congolais,e - congolais,e

 

Kortnavn norsk:

KOSOVO

 

Offisielt navn norsk:

Republikken Kosovo

Erklært uavhengig fra Serbia 17.02.2008

Kortnavn engelsk:

Kosovo

 

Offisielt navn engelsk:

Republic of Kosovo

 

Kortnavn fransk:

Kosovo

 

Offisielt navn fransk:

la République du Kosovo

 

Hovedstad norsk:

Pristina

 

Hovedstad engelsk:

Pristina

 

Hovedstad fransk:

Pristina

 

Nasjonaldag:

17. februar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kosovar, kosover/kosovisk

 
 

engelsk: Kosovar(Albanian), Kosovac(Serbian) Kosovan/Kosovar(Albanian),    Kosovski(Serbian), Kosovan

 
 

fransk:  kosovar(e)/kosovar(e)

 

Kortnavn norsk:

KROATIA

HR/HRV

Offisielt navn norsk:

Republikken Kroatia

Uavhengig siden 25.6.91.

Kortnavn engelsk:

Croatia

Tidligere del av Jugoslavia

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Croatia

 

Kortnavn fransk:

Croatie (la)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Croatie

 

Hovedstad norsk:

Zagreb

 

Hovedstad engelsk:

Zagreb

 

Hovedstad fransk:

Zagreb

 

Nasjonaldag:

25. juni

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kroat - kroatisk

 
 

engelsk: a Croat – Croatian

 
 

fransk: Croate - croate

 

Kortnavn norsk:

KUWAIT

KW/KWT

Offisielt navn norsk:

Staten Kuwait

Uavhengig siden 19.6.61.

Kortnavn engelsk:

Kuwait

 

Offisielt navn engelsk:

the State of Kuwait

 

Kortnavn fransk:

Koweït (le)

 

Offisielt navn fransk:

l'Etat du Koweït

 

Hovedstad norsk:

Kuwait by

 

Hovedstad engelsk:

Kuwait City

 

Hovedstad fransk:

Koweït ville

 

Nasjonaldag:

25. februar

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kuwaiter/kuwaitar - kuwaitisk, kuwaitsk

 
 

engelsk: Kuwaiti

 
 

fransk: Koweïtien,ne – koweïtien,ne

 

Kortnavn norsk:

KYPROS

CY/CYP

Offisielt navn norsk:

Republikken Kypros

Uavhengig siden 16.8.60.

Kortnavn engelsk:

Cyprus

 

Offisielt navn engelsk:

the Republic of Cyprus

 

Kortnavn fransk:

Chypre (F, uten art.)

 

Offisielt navn fransk:

la République de Chypre

 

Hovedstad norsk:

Nikosia

 

Hovedstad engelsk:

Nicosia

 

Hovedstad fransk:

Nicosia

 

Nasjonaldag:

1. oktober

 

Nasjonalitetsbet.:

norsk: kypriot – kypriotisk

 
 

engelsk: Cypriot

 
 

fransk: Chypriote – chypriote