Arne Michael Olsen

Tidligere roller:

Personlig sekretær (A)

for statsråd Aune, Leif Jørgen

Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) - Trygve Brattelis andre regjering

29.10.1973–30.11.1975