Gjermund Løyning

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Haugland, Valgerd Svarstad

Kultur- og kirkedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–17.10.2005

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Haugland, Valgerd Svarstad

Kulturdepartementet (av 1991) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–01.01.2002