Johan Jakob Jakobsen

Tidligere roller:

Kommunalminister (Sp)

Kommunaldepartementet - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–03.11.1990

Kommunalminister (Sp)

Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–01.01.1990

02.11.1989 ble ansvaret for administrasjonssakene i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og arbeidssaker i Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948), lagt til en egen statsråd. 01.01.1990 ble disse sakene overført til det nyopprettede Arbeids- og administrasjonsdepartementet (av 1990). Samtidig fikk Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) navnet endret til Kommunaldepartementet, mens Forbruker- og administrasjonsdepartementets navn ble endret til Famile- og forbrukerdepartementet (av 1990).

Samferdselsminister (Sp)

Samferdselsdepartementet - Kåre Willochs regjering

08.06.1983–09.05.1986

Personlig sekretær (Sp)

for statsråd Austrheim, John

Samferdselsdepartementet - Lars Korvalds regjering

27.11.1972–08.09.1973