Line Henriette Hjemdal

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–28.02.2005

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosialdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–18.06.2004

Politisk rådgiver (KrF)

for statsråd Høybråten, Dagfinn

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

23.10.2001–01.01.2002