Maria Hoff Aanes

Tidligere roller:

Statssekretær (Frp)

for statsråd Horne, Solveig

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–17.10.2014