Maria Kristine Göthner

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver

for statsråd Sanner, Jan Tore

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

16.05.2020–

Statssekretær

for statsråd Sanner, Jan Tore

FinansdepartementetErna Solbergs regjering

24.01.2020–

Tidligere roller:

Konstituert statssekretær (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

01.01.2020–24.01.2020

Politisk rådgiver (vikar) (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–31.12.2019

Politisk rådgiver (vikar) (H)

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.10.2017–17.01.2018

Politisk rådgiver (H)

for statsråd Helleland, Linda C. Hofstad

Kulturdepartementet (av 2010) - Erna Solbergs regjering

08.01.2016–20.10.2017