Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oscar Fredrik Torp

Tidligere roller:

Statsminister og konstituert handelsminister (A)

Handelsdepartementet (av 1947) - Oscar Torps regjering

03.06.1954–15.06.1954

Statsminister (A)

Statsministerens kontor - Oscar Torps regjering

19.11.1951–22.01.1955

Forsynings- og gjenreisningsminister (A)

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

05.11.1945–06.01.1948

Forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Einar Gerhardsens første regjering

25.06.1945–05.11.1945

Forsvarsminister, konstituert statsminister og konstituert utenriksminister i Oslo (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

14.05.1945–31.05.1945

På grunn av det tyske angrepet på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at kongehus og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen kom til Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Forsvarsminister, konstituert statsminister og konstituert utenriksminister (A)

Forsvarsdepartementet - Regjeringsdelegasjonen i Oslo 1945

08.05.1945–31.05.1945

For å koble de nazistisk styrte departementene i Oslo til Norges lovlige regjering ved krigens slutt, oppnevnte Johan Nygaardsvolds regjering i samarbeid med Hjemmefrontens ledelse våren 1945 åtte rådmenn i Oslo. Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennene tok fatt så snart den tyske kapitulasjonen var et faktum 8. mai 1945. Departementsinndelingen i Oslo ble nå tilbakeført til slik den var 9. april 1940, med noen justeringer. Ved kongelig resolusjon i London 8. mai 1945 ble det utnevnt en regjeringsdelegasjon som skulle reise til Oslo så snart som mulig, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister. 12. mai 1945 kom statsrådene Sverre Støstad og Paul Hartmann til Oslo, 13. mai resten av delegasjonen. 14. mai ble regjeringsdelegasjonen etablert. Den holdt sine møter i Statsrådssalen på Slottet. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere. 31. mai 1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake og overtok regentskapet. 12. juni 1945 ledet kong Haakon det første statsrådsmøtet på Slottet siden 5. april 1940

Forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1942–25.06.1945

På grunn av det tyske angrepet på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at kongehus og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen kom til Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Finansminister og konstituert forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

28.11.1941–28.02.1942

På grunn av det tyske angrepet på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at kongehus og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen kom til Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Finansminister - på reise til Stockholm (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.05.1940–30.05.1940

På grunn av det tyske angrepet på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at kongehus og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen kom til Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Finansminister - på reise til Stockholm (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.04.1940–14.04.1940

På grunn av det tyske angrepet på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at kongehus og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen kom til Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Finansminister (A)

Finans- og tolldepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

01.07.1939–28.11.1942

På grunn av det tyske angrepet på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at kongehus og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen kom til Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Sosialminister (A)

Sosialdepartementet (av 1916) - Johan Nygaardsvolds regjering

13.11.1936–01.07.1939

Konstituert forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.12.1935–15.08.1936

Til toppen