Per Olav Lundteigen

Tidligere roller:

Statssekretær (Sp)

for statsråd Enoksen, Odd Roger

Kommunal- og regionaldepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

10.05.1999–17.03.2000