Sigrid Hjørnegård

Tidligere roller:

Statssekretær (Sp)

for statsråd Riis-Johansen, Terje

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Jens Stoltenbergs andre regjering

27.03.2009–04.03.2011

Politisk rådgiver (Sp)

for statsråd Brekk, Lars Peder

Landbruks- og matdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.06.2008–27.03.2009

Konstituert statssekretær (Sp)

for statsråd Halvorsen, Kristin

Finansdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

06.08.2007–03.09.2007

Politisk rådgiver (Sp)

for statsråd Riis-Johansen, Terje

Landbruks- og matdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.10.2005–20.06.2008