Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft

Regjeringen ekspertutvalg for grønn konkurransekraft deltar på konferansene for å få innspill til strategien de skal levere høsten 2016.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft  består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Foto: Klima- og miljødepartementet.

Regjeringen oppnevnte i 2015 et ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Utvalget består av Connie Hedegaard og Idar Kreutzer. Foto: Klima- og miljødepartementet.

De skal i høst gi regjeringen forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

Utvalget har hatt en rekke møter med næringsliv, arbeidslivs- og næringslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre relevante aktører. De er uavhengig av regjeringen, og vil delta på konferansene for å få ytterlige innspill til strategien.