Program: Grønn omstilling - Framtidens digitale hverdag

Dato: Oslo, 10. mai 2016
Sted: Astrup Fearnley Museet
Tid: 09:00 – 16:00

Program

Kl. 09:00
Velkommen v/ Møteleder Siri Lill Mannes

Det store bildet – trender og rammebetingelser

Kl. 09:05
Digitalisering og omstilling – Erna Solberg, Statsminister

Kl. 09:20
Framtidens digitale samfunn - Martin Jetter, Senior Vice President of IBM Global Technology Services

Kl. 09:40
Bruk av stordata for utvikling og innovasjon – Andrew W. Wyckoff, Director for Science, Technology and Innovation, OECD

Kl. 10:00
Digital Agenda - Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister

Kl. 10:15
Samtale med Martin Jetter, Andrew W. Wyckoff og John O'Donovan under ledelse av Siri Lill Mannes.

Kl. 10:30
Kaffepause

Digitaliseringens betydning for næringslivet og behovet for kunnskap

Kl. 10:50
Hva sier ekspertene - trenger vi revolusjon eller evolusjon? - Idar Kreutzer, Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Kl. 10:55
Digitaliseringens betydning for næringslivet i en grønn tidsalder - Kristin Skogen Lund, NHO-direktør

Kl. 11:10
Digitalisering for en sikker og bærekraftig framtid - Bjørn Kj. Haugland, Konserndirektør for bærekraft i DNV GL

Kl. 11:25
Norge 6.0 – Industrialiseringen av industrien, tingenes internett, automatisering og robotisering – Hege Skryseth, Konserndirektør Kongsberg

Kl. 11:40
Møter forskningen samfunnets behov? – Forholdet mellom forskningen og næringslivets innovasjon - Arvid Hallén, Administrerende direktør i Norges Forskningsråd

Kl. 11:55
Samtale mellom Kristin Skogen Lund, Bjørn Kj. Haugland, Hege Skryseth og Arvid Hallén under ledelse av Siri Lill Mannes. 

Kl. 12:15
Lunsj

Digital hverdag – Energibruk, byplanlegging og smarte løsninger

Kl. 13:10
Grønn og bærekraftig vekst - Trine Skei Grande, Venstres leder og Stortingsrepresentant fra Oslo 

Kl. 13:20
Framtiden er grønn og går på strøm - Oluf Ulseth, Administrerende direktør Energi Norge

Kl. 13:35
Smarte byer og innbyggere i en digital økonomi – Toril Nag, Konserndirektør tele i Lyse

Kl. 13:50
BIM, digital bygging – utfordringer og muligheter for norsk næringsutvikling – Øivind Christoffersen, Spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kl. 14:05
Grønn drivkraft i skyen – Knut Molaug, Administrerende direktør i Green Mountain

Kl. 14:20
Samtale mellom Oluf Ulseth, Toril Nag, Øivind Christoffersen og Knut Molaug, under ledelse av Siri Lill Mannes.

Kl. 14:40
Kaffepause

Kl. 15:00
Keynote: Hva kan vi lære av den digitale transformasjonen i mediene?  John O'Donovan, Chief Technology Officer for Global Platforms, Dow Jones & Company

Veien videre

Kl. 15:20
Ligger løsningen på klimaproblemene i IKT-sektoren? 
Luis Neves, Deutsche Telekom og Global eSustainability Initiative (GeSI)

Kl. 15:30
Samtale om veien videre for Norge med statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet, Berit Svendsen fra Telenor, Tor W. Andreassen fra Norges Handelshøgskole og Sophie Wiik fra Too good to go, under ledelse Siri Lill Mannes.

Kl. 15:50
Hva har vi lært i dag - og hvordan kan regjeringen ta det videre? 
Vidar Helgesen, Klima- og miljøminister

Kl. 16:00
Slutt