Framtidens transportløsninger - konferanse i Oslo 21. april 2016

Regjeringens mål er at Norges transportsystem skal være sikkert, fremme verdiskaping og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Dyktige bidragsytere på konferansen ga innspill til hvordan dette kan gjøres i praksis.

 - Det er viktig å sørge for at vi har politisk drivkraft som fremmer økt samarbeid på tvers av næringer og landegrenser. Den amerikanske transportministeren Anthony Foxx og Elon Musk fra Tesla Motors kommer sammen med mange andre nasjonale og internasjonale eksperter, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han lanserte programmet for konferansen.

Ketil Solvik-Olsen og Elon Musk i samtale under konferansen (Foto: Scanpix/Audun Braastad)

Blant andre bidragsytere var Kristin Skogen Lund fra NHO, Bjørn Kjos fra Norwegian, Richard Harris fra Xerox, Abraham Foss fra Telia og transport- og kommunikasjonsminister Anne Berner fra Finland.

Den amerikanske transportministeren Anthony Foxx 

Ketil Solvik-Olsen, Kristin Skogen Lund, Anne Berner, Anthony Foxx