Forsiden

Sveriges prioriteringer for formannskapet i Rådet for EU

Denne uka har svenskene overtatt stafettpinnen for formannskapet i Rådet for den europeiske union fra tsjekkerne. Sikkerhet, konkurransekraft, klima- og energiomstilling samt demokrati og rettsstatsprinsipper er hovedprioriteringene for formannskapsperioden.

Sverige skal lede alle ministermøtene og andre møter i forberedende komiteer, der de tekniske forhandlingene føres i Rådet. Rundt 150 EU-møter vil bli holdt i Sverige, og de fleste av disse møtene vil skje i Arlanda utenfor Stockholm.

Krigen i Ukraina, energimangel og økonomiske nedgangstider vil dominere

Sverige tar over formannskapet i Rådet i en tid der medlemslandene og unionen som helhet står ovenfor store utfordringer som rammer Europa. Krigen i Ukraina, energimangel og økonomisk nedgang vil dominere det svenske formannskapet.

- Unionen som har blitt synonymt med fred, frihet og handel, lever nå sammen med den typen krig som en gang skapte behovet for EU. Krigen vil få avgjørende konsekvenser for det svenske formannskapet, sa statsminister Ulf Kristersson da han presenterte Sveriges prioriteringer for formannskapsperioden i en pressekonferanse 14. desember.

Fire hovedprioriteringer

Det svenske formannskapet vil ha fire hovedprioriteringer: sikkerhet, konkurransekraft, klima- og energiomstilling, demokratiske verdier og rettsstatsprinsipper.

Sikkerhet

Sveriges formannskap vil prioritere fortsatt økonomisk og militær støtte til Ukraina, og støtte til Ukrainas vei mot EU-medlemskap. EUs raske og besluttsomme svar på Russlands aggresjon viste en samlet styrke, og det vil være viktig å beholde denne enigheten både når det gjelder støtte til Ukraina og sanksjonene mot Russland. Statsminister Kristersson la også vekt på at EUs indre sikkerhet må styrkes gjennom bedre grenseovervåkning og økt politisamarbeid.

Klima og grønn omstilling

Sverige har som ambisjon å forhandle de utestående delene av klimaregelverkspakken «Klar for 55», som det ikke ble enighet om under Tsjekkias formannskap. Kristersson påpekte at det er utfordrende med medlemsland som tenker ulikt når det gjelder klima og miljø. Sverige er også forberedt på å måtte håndtere ytterligere krise- og beredskapstiltak i forbindelse med energikrisen. De vil blant annet se på mulighet for å påbegynne arbeid med reform av det europeiske energimarkedet.

Konkurransekraft

Sverige vil under formannskapsperioden markere 30-års jubileet for det indre marked. De vil arbeide for å skape en langsiktig strategi som løfter unionenes konkurransekraft høyere opp på den politiske dagsorden: mer frihandel, best mulig forutsetninger for private investeringer og digitalisering.

Demokratiske verdier og rettsstatsprinsipper

Sverige vil verne om de demokratiske verdiene EU ble grunnlagt på, og som baner vei for samhold, individuelle friheter, ikke-diskriminering, økt produksjon og global innflytelse. Kristersson uttrykte at avhengige rettssystemer og fungerende demokratiske institusjoner er en forutsetning for gjensidig tillit mellom medlemslandene.

- Respekt for demokrati, individuelle rettigheter, friheter og rettsstaten er blant de etablerte europeiske verdiene. Urovekkende rapporter viser at demokratiet svikter i enkelte EU-medlemsstater, sa Kristersson.

Dobler sin tilstedeværelse i Brussel

Arbeidet med prioriteringene ble påbegynt av den forrige regjeringen, og er bredt forankret i Riksdagen. Mer enn 1000 embetsmenn og kvinner i det svenske regjeringsapparatet vil jobbe med formannskapet. I tillegg dobler Sverige tilstedeværelsen på sin delegasjon i Brussel, fra 120 til rundt 250 ansatte.

Les hele arbeidsprogrammet på Formannskapets nettsider.