Helikoptervelten 24. november med AW101 på Sola flystasjon

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF)  startet 24. november 2017 en undersøkelse av ulykken der et AW101 redningshelikopter veltet på Sola flystasjon. Vi arbeider nå med å samle inn relevant informasjon i saken. Les mer i denne saken (oppdatert 7. desember).

SHF startet 24. november 2017 en undersøkelse av ulykken der et AW101 redningshelikopter veltet på Sola flystasjon. Vi arbeider nå med å samle inn relevant informasjon i saken. Vi har gjennomført initielle undersøkelser på stedet og intervjuet personell som har hatt befatning med ulykken. Vi har også begynt nedlastning og analyse av data fra de forskjellige registratorene som sto i helikopteret. Så langt er det ikke avdekket kritiske feil ved helikopteret, og SHF har derfor ikke kommet med noen tilrådinger til produsenten eller operatører av helikopteret. Imidlertid er det ennå for tidlig å trekke noen slutninger om årsaksforholdene. Havarikommisjonen vurderer fortløpende de funn som gjøres i saken og vil komme med sikkerhetskritiske tilrådinger dersom den finner grunnlag for det. Når undersøkelsen er ferdigstilt, utarbeides og offentligjøres en undersøkelsesrapport. Det er for tidlig å si noe om når den endelige rapporten vil foreligge.

 

Pressekontakt:

  • Leder Trine Reitan: +47 901 33 820