Helikoptervelten 24. november med AW101 på Sola flystasjon

Kommisjonen sender i disse dager ut rapportutkastet til dem saken angår, for uttalelser (ful § 22). Det forventes at den endelige rapporten vil foreligge i slutten av oktober. (oppdatert 21. september 2018)

Havarikommisjonen har fullført de fysiske undersøkelsene på Sola flystasjon der et AW101 redningshelikopter veltet den 24. november. Helikopteret ble 18. desember frigitt av SHF tilbake til Luftforsvaret. Kommisjonen fortsetter nå på neste fase i undersøkelsen, der fokus vil være på samspillet mellom personell og maskin, inkludert faktorer som design, grensesnitt, dokumentasjon, prosedyrer og trening. (oppdatert 3. januar 2018)

--------------------------------

SHF startet 24. november 2017 en undersøkelse av ulykken der et AW101 redningshelikopter veltet på Sola flystasjon. Vi arbeider nå med å samle inn relevant informasjon i saken. Vi har gjennomført initielle undersøkelser på stedet og intervjuet personell som har hatt befatning med ulykken. Vi har også begynt nedlastning og analyse av data fra de forskjellige registratorene som sto i helikopteret. Så langt er det ikke avdekket kritiske feil ved helikopteret, og SHF har derfor ikke kommet med noen tilrådinger til produsenten eller operatører av helikopteret. Imidlertid er det ennå for tidlig å trekke noen slutninger om årsaksforholdene. Havarikommisjonen vurderer fortløpende de funn som gjøres i saken og vil komme med sikkerhetskritiske tilrådinger dersom den finner grunnlag for det. Når undersøkelsen er ferdigstilt, utarbeides og offentligjøres en undersøkelsesrapport.

Til toppen