Kollisjon mellom KNM Olav Tryggvason og lystfartøy 25. november 2018

Havarikommisjonen har avsluttet sine innledende vurderinger av hendelsen og konkludert med at SHF ikke vil iverksette undersøkelse. Fra militær side er hendelsesforløpet ukomplisert, og sikkerhetslæring ivaretas av Forsvarets interne systemer (02.12.18)

SHF har mottatt melding om en kollisjon mellom KNM Olav Tryggvason og et mindre lystfartøy. Personell fra SHF er på vei til Haakonsvern for å gjøre seg kjent med situasjonen (25.11.18)