Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2022

Fyll ut dette søknadsskjemaet for å søke om tilskudd for å legge til rette for etablering av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Veiledningstilbudet, kalt Digihjelpen, skal gi innbyggerne som har behov for det mulighet til å tillegne seg grunnleggende digital kompetanse.

Husk å lese igjennom hele utlysningsteksten før du søker(PDF - åpnes i nytt vindu).
I utlysningsteksten fremgår det hvem som kan søke, hva det kan søkes om midler til og maksimalt søknadsbeløp.

Søknadsfristen er mandag 6. desember 2021 innen kl. 24.00

Når du trykker send inn på skjemaet vil du automatisk få tilsendt en kopi av innsendt søknad som gjelder som bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Alle felt merket med * må fylles ut for å få sendt inn skjemaet. Legg merke til at skjemaet heller ikke kan sendes inn hvis noen av feltene ikke er fylt ut korrekt (da står det en feilmelding ved siden av feltene det er noe feil med). Vær særlig oppmerksom på at feltet for omsøkt beløp må fylles ut med heltall uten tegnsetting (f. eks. 100000). 

Skjema

* Er søknaden utarbeidet på vegne av flere søkere? (Kun én søknad skal sendes inn)

* Beskrivelse av prosjektet:

Beskrivelsen skal inneholde en begrunnelse for at kommunen trenger tilskudd for å iverksette tiltak for å gi opplæring og veiledning rettet mot innbyggere som har behov for økt digital kompetanse for å kunne benytte digitale verktøy og tjenester.

Tiltaket kan utføres av frivillige organisasjoner, på oppdrag fra kommunen. Kommunen må stå som ansvarlig søker overfor departementet selv om tiltaket utføres av frivillige.

Se for øvrig tildelingskriteriene i utlysningsteksten (åpnet i eget vindu).

Ytterligere dokumentasjon kan sendes innen samme frist på e-post til postmottak@kmd.dep.no. Merk e-posten med virksomhetens navn, tittel på prosjektet og "Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2022".

* Behov

* Målsetting

* Antall brukere

* Søknadsbeløp

* Budsjett

Sett opp et enkelt budsjett for tiltaket med beskrivelse av planlagt egeninnsats og egenfinansiering. Ytterligere dokumentasjon kan sendes innen samme frist på e-post til postmottak@kmd.dep.no. Merk e-posten med virksomhetens navn, tittel på tiltaket og "Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2022".

* Tidsplan

Sett opp en enkel tidsplan for tiltaket. Tiltaket må være gjennomført innen 31.12 2022. Ytterligere dokumentasjon kan sendes på e-post innen samme frist til postmottak@kmd.dep.no. Merk e-posten med virksomhetens navn, tittel på prosjektet og "Tilskudd til økt digital deltakelse og kompetanse i 2022".

Offentlig støtte