Arbeidsrelevansmeldingen

Arbeidsrelevansmeldingen "Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning", ble lagt fram i statsråd 12. mars 2021.

studenter

Stortingsmeldingen:

Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Hovedformålet med meldingen er å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. Kandidatene skal gjøres i stand til å delta i – og selv bidra til å utvikle – fremtidens arbeidsliv.

Bilde av studenter

Slik vil regjeringen sikre bedre kontakt mellom studenter og arbeidsliv

Praksis i flere studier, flere delte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet og mer aktive læringsformer som minner om arbeidslivet. Dette er blant regjeringens forslag for å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv.

Bilde av student som ser på 3D-printing

Om arbeidsrelevansmeldingen

Det skal legges frem en stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring.