Arbeidsrelevansmeldingen

Arbeidsrelevansmeldingen - Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet

studenter

Hva skjer

Få oversikten over hva som skjer og hvilke arrangementer som er avholdt.

Bilde av student som ser på 3D-printing

Om arbeidsrelevansmeldingen

Det skal legges frem en stortingsmelding der ambisjonen er å styrke kvaliteten og arbeidsrelevansen i utdanningene gjennom bedre og mer gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring.

Bilde av hånd som holder konvolutt

Innspill til arbeidet

Har du eller din virksomhet innspill til arbeidet? Slik går du frem.

Aktuelt nå

bilde fra forelesning

Innspillsmøte om arbeidsrelevans i høyere utdanning

I arbeidet med den nye stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning, inviterer Kunnskapsdepartementet til innspillsmøte 10. oktober.

Til toppen