Meld. St. 16 (2020–2021)

Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Hovedformålet med meldingen er å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning. Kandidatene skal gjøres i stand til å delta i – og selv bidra til å utvikle – fremtidens arbeidsliv. Gjennom denne meldingen vil regjeringen legge til rette for bredere dialog og mer systematisk samarbeid mellom universiteter, høyskoler og virksomheter både i stat og kommune, privat næringsliv og frivillig sektor.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget