Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge

Denne informasjonen er til deg som er student ved et universitet, høyskole eller fagskole. Hvis du har faglige spørsmål er det universitetet eller høyskolen din du skal forholde deg til.

For helsefaglige råd:

Se også:

Hva betyr det at fagskolene, universitetene og høyskolene åpner delvis for en liten gruppe studenter fra og med 27. april?

 • Utgangspunktet er fortsatt at studenter ikke skal oppholde seg på campus fra og med 27. april, med noen få unntak.
 • Læresteder får fra og med 27. april mulighet til å åpne for at en liten og nærmere avgrenset gruppe studenter kan få tilgang til campus hvis det er helt nødvendig for å fullføre en gradsutdanning. Forutsetningen er at den delvise åpningen kan utføres i tråd med smittefaglige anbefalinger fra helsemyndighetene.
 • Følg med på informasjon fra ditt lærested om hvem denne delvise åpningen gjelder for. Ingen andre studenter skal oppholde seg på campus.
 • Åpningen gjelder kun for de som trenger tilgang til øvingslokaler, laboratorier og ferdighetsrom for å fullføre denne våren innenfor følgende fagområder:
  • utøvende musikk- og kunstfag
  • media- og designfag
  • matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag
  • helsefag

Hva betyr det at fagskolene, universitetene og høyskolene har stengt?

 • At all undervisning hvor studentene er fysisk til stede, stoppes, og at du ikke skal oppholde deg på campus. Dette er for å redusere smittefaren.
 • Fagskolen, universitetet eller høyskolen din skal så langt det er mulig fortsette undervisningen på andre måter enn å samles på campus.
 • Fagskolene, universitetene, høyskolene og Kunnskapsdepartementet jobber for at flest mulig studenter skal få fullført semesteret sitt.

Hva skjer med eksamen når fagskolen/universitetet/høyskolen er stengt?

 • Målet er at eksamener skal gjennomføres og at studentene ikke skal forsinkes i studiet. Universitetene, høyskolene og fagskolene har fleksibilitet til å tilpasse undervisningsformer og vurderingsformer slik at flest mulig studenter får opprettholdt studieprogresjonen sin.

 • Hvordan eksamen påvirkes vil kunne variere. Alle må følge med på informasjon om hva som skjer med sine eksamener fra egen fagskole, universitet eller høyskole. Vi vet de jobber på spreng for å finne opplegg som ivaretar studentene og studietilbudene best mulig, og mange vil ta i bruk digitale eksamener og hjemmeeksamener.

Hva gjør jeg hvis jeg skal ha praksis, men praksisstedet har stengt?

 • Fagskolene, universitetene og høyskolene har nå fått mer fleksibilitet i hvordan de gjennomfører praksis for studentene, slik at flest mulig ikke blir forsinket i utdanningen sin.
 • Institusjonene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som "forsvarlig og nødvendig". I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.

Jeg er student på en helsefaglig utdanning, og er bekymret for at unntak og tilpasninger vil gjøre det vanskeligere for meg å få autorisasjon som helsepersonell.

 • Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet jobber med hvordan autorisasjonsmyndighetene vil behandle søknader fra søkere som nå får et litt annerledes studieløp.
 • Vi snakker også med andre europeiske land om hvordan de håndterer de felles europeiske kravene til praksis.
 • Fagskolen, universitetet eller høyskolen din gir deg mer informasjon når vi har svar på disse spørsmålene.

Jeg er student på en helsefaglig utdanning og er satt opp som beredskapspersonell i en helsetjeneste, og lurer på hva det betyr

 • Den spesielle situasjonen vi er i nå, kan gjøre at alle med helsefaglig kompetanse blir bedt om å stille opp hvis vi trenger mer helsepersonell. Det kan derfor skje at studenter blir bedt om å hjelpe til i sykehus eller kommunale helsetjenester.
 • Fagskolen, universitetet eller høyskolen din vil ha kommunikasjon med helsetjenestene om hvordan de best kan legge til rette for dette, og om det er mulig at dette arbeidet kan inngå som en del av utdanningen din.
 • Vi endrer stipendreglene for helsestudenter som bidrar i helsevesenet for å avhjelpe under corona-krisen. Omleggingen gjør at studentene får beholde stipendet, selv om de tjener mer enn det som er dagens grense før avkorting av stipend.

Jeg er student og har behov for særlig tilrettelegging, men jeg får ikke samme tilrettelegging hjemme som på campus

 • Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Tilretteleggingen skal ikke føre til at de faglige kravene svekkes, og det skal heller ikke være uforholdsmessig vanskelig for universitetene eller høyskolene.
 • Det kan dessverre bli vanskelig for fagskolen, universitetet eller høyskolen å gi samme tilrettelegging i denne krevende situasjonen, som de ellers gir.
 • Ta kontakt med fagskolen, universitetet eller høyskolen din og snakk sammen om hvordan de best kan tilrettelegge for deg.

Jeg er permittert fra deltidsjobben jeg har hatt ved siden av studiene. Kan jeg få noe ekstra økonomisk hjelp?

 • Mange studenter er avhengige av deltidsjobben og har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon. Derfor har regjeringen kommet frem til disse tiltakene: Lånekassen kommer til å utbetale utdanningsstøtten for mai og juni sammen med utbetalingen for april. For en student som mottar fullt lån og stipend vil det bety at istedenfor de vanlige 8265 kronene, vil du motta 27 550. Årsaken til det høye beløpet er at utbetalingen i juni er på 11 020 kroner for de som har rett til 11 måneder med studiestøtte.
 • Det blir i mai mulighet til å ta opp et ekstralån hos Lånekassen på 26 000 kroner for studenter som har mistet arbeidsinntekt på grunn av korona våren 2020. Dette gjelder også for norske studenter i utlandet som kan dokumentere inntektsbortfall.
 • Stortinget har bevilget en milliard kroner til at 8000 kroner av dette lånet omgjøres til stipend. Rent praktisk blir pengene utbetalt som lån, og så blir en andel gjort om til stipend i ettertid, slik det gjøres med det vanlige studielånet.
 • Fristen for å søke om ordinært lån og stipend hos Lånekassen for våren 2020 er utsatt fra 15.mars til 15.april. Dermed kan de som ikke har søkt om lån og stipend dette semesteret gjøre det. I tillegg kan studenter som har søkt om mindre enn maksbeløpet, sende inn en ny søknad for å få økt beløpet.
 • Hos Lånekassen finner du oppdatert informasjon om lån og stipend.
Til toppen