Søk i arkivet

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 1-20 av 131319 treff

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsråd Dag Terje Andersen klipper snor på NAV Grorud

  17.10.2008 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statsråden åpner nytt NAV-kontor i Grorud bydel, hvor regjeringen sammen med Oslo kommune har satt i gang en omfattende satsing for å bedre levekårene for befolkningen i området.

 • Vil styrke forebyggingen av legionellautbrudd

  17.10.2008 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram for Stortinget forslag til endringer i kommunehelsetjenesteloven som vil gi hjemmel for å innføre en inspeksjonsordning for miljørettet helsevern. Dette gjøres for å styrke forebyggingen av legionellautbrudd.

 • Endringer i slumpfiskeordningen

  17.10.2008 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Bestemmelsen om slumpfiskeordningen ble endret i statsråd i dag. Endringene betyr en forenkling av denne ordningen, slik at fisket kan bli mer rasjonelt og lønnsomt. - Endringene legger til rette for at de tildelte kvotene kan utnyttes bedre og mer effektivt, samt at kostnadene for den enkelte fartøyeier reduseres, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Hun legger til at endringene også vil bidra til å redusere drivstofforbruket og derved utslipp av skadelige miljøgasser fra fiskeflåten.

 • Kulturministeren besøker Norsk Country Treff 2011

  15.07.2011 Kalenderhendelse Kulturdepartementet

  Kulturminister Anniken Huitfeldt besøker Norsk Country Treff i Breim. Kulturminister Anniken Huitfeldt besøker Moods of Norway Program fredag: Kulturminister Huitfeldt møter festivalledelsen og lokalpolitikere Kl 18: Kulturministeren er til stede på "Kveldsæte" på Kvia i Bø Program lørdag: Kulturministeren besøker operahuset i Nordfjordeid

  Tidspunkt: 15.07.2011, kl 18:00

 • Kulturministeren åpner Notodden Blues Festival

  04.08.2011 Kalenderhendelse Kulturdepartementet

  Tidspunkt: 04.08.2011, kl 18:00

 • Ny statssekretær for Hanssen

  27.06.2008 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag utnevnt kommunelege Ellen Birgitte Pedersen (55) som statssekretær for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Helse- og omsorgsdepartementet. Samtidig har Annelene Svingen etter søknad fått avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Sylvia Brustad i Nærings- og handelsdepartementet.

 • EUs konkurransekommissær møter norske statsråder i Bergen

  27.06.2008 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Fornyingsminister Heidi Grande Røys og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er vertskap når EUs konkurransekommissær Neelie Kroes besøker Norge 2. og 3. juli. Besøket er lagt til Bergen, og avsluttes med at statsrådene og EU-kommissæren besøker Statfjord C-plattformen.

 • Ingrid Vad Nilsen utnevnt til ekspedisjonssjef i Kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet

  27.06.2008 Pressemelding Kultur- og kirkedepartementet

  Ingrid Vad Nilsen (50) ble i statsråd fredag utnevnt til ekspedisjonssjef i Kirkeavdelingen i Kultur- og kirkedepartementet.

 • Landbruk: Fond for fattige bønder

  26.06.2008 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk understreket på nordisk ministerråds sommermøte i Växjö 26. juni behovet for å styrke det internasjonale fondet for Benefit Sharing. Fondet skal gi støtte til bønders lokale bevaring av plantegenetiske ressurser. De nordiske landene er positive til Norges forslag om støtte til fondet og vil drøfte saken videre med sikte på et resultat innen 1. november.

 • Flere pasienter bør behandles i kommunehelsetjenesten

  21.10.2008 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  400 000 liggedøgn i norske sykehus kunne vært spart i fjor. Dette utgjør 800 millioner kroner. - I dag er det mange pasienter som legges inn på sykehus som kunne fått et alternativt tilbud i kommunehelsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 • Statsministeren åpner ny tørrdokk på Haakonsvern

  21.10.2008 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Statsminister Jens Stoltenberg åpner i dag, sammen med forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, den nye tørrdokken på Haakonsvern i Bergen.

 • Omvendt voldsalarm

  07.09.2009 Kalenderhendelse Justis- og politidepartementet

  Justisministeren skal til Sandvika politistasjon. Her vil politiets data- og materielltjeneste (PDMT) presentere og demonstrere den tekniske løsningen for elektronisk kontroll av personer som er idømt kontaktforbud, såkalt omvendt voldsalarm.

  Tidspunkt: 07.09.2009, kl 09:30

 • Clean Tech - vår nye milliardindustri?

  02.03.2010 Kalenderhendelse Nærings- og handelsdepartementet

  Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar på Mandag Morgens frokostseminar.

  Tidspunkt: 02.03.2010, kl 08:00

 • Kulturminister Huitfeldts kalender under OL i Vancouver

  25.02.2010 Kalenderhendelse Kulturdepartementet

  Pressekontakt i Vancouver i forhold til statsrådens offisielle program er Elisabeth Seeberg, NIF, t. 0016044042014. Øvrige pressehenvendelser rettes til kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz, t. 95 75 52 13 eller Kulturdepartementets pressevakttelefon, t.

  Tidspunkt: 25.02.2010, kl 09:30

 • Delegasjon til Island

  22.10.2008 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen sender i dag en bredt sammensatt embetsdelegasjon til Island for å ha samtaler med islandske myndigheter. Hensikten er å innhente førstehånds informasjon om situasjonen i Islands økonomi og å kartlegge de behov islandske myndigheter ser for støtte.

 • Erik Solheim lanserer ny strategi for Mali

  21.10.2008 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim lanserer onsdag 22. oktober en strategi for styrking av utviklingssamarbeidet med det vest-afrikanske landet Mali.

 • Åpnet veteransenter på Bæreia

  20.10.2008 Nyhet Forsvarsdepartementet

  Forsvarets veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger er nå offisielt åpnet. Forsvarssjef general Sverre Diesen og politisk rådgiver Ragnhild Mathisen sto for åpningen.

 • Skog: Klimagevinst

  21.10.2008 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Skog: - Bedre utnytttelse av skogens ressurser gir gevinst både for klima og for skognæringen, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Ola T. Heggem. I dag åpner han Tre- og forskningskonferansen TREFF 2008.

 • Utvalg skal vurdere anskaffelsesregler

  19.12.2008 Pressemelding Fornyings- og administrasjonsdepartementet

  Et nytt EU-direktiv som skal styrke håndhevelsen av regelverket om offentlige anskaffelser, skal innlemmes i norsk rett. I dagens statsråd ble det satt ned et utvalg som skal utrede og anbefale hvordan dette bør gjøres.

 • Åpner ny fiskebutikk i Asker sentrum

  09.12.2011 Kalenderhendelse Fiskeri- og kystdepartementet

  Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpner ny fiskebutikk, "Sjøveien", i Asker sentrum.

  Tidspunkt: 09.12.2011, kl 12:45