Kommuner og stat samler seg om felles digital løsning:

- Enklere for innbyggerne når posten ligger ett sted

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Nå samles staten og Kommune-Norge om en felles løsning for kommunikasjon med innbyggerne. Innbyggerne vil få post fra det offentlige ett sted, i én digital postkasse. Dette betyr en enklere hverdag for de som har mye kontakt med det offentlige, sier kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I 2010 tok kommunesektoren i bruk SvarUT. Gjennom løsningen kan innbyggerne i dag motta brev fra 220 norske kommuner digitalt. Staten har valgt å satse på markedsaktører og tegnet avtale med digipost og eBoks som også brukes av private virksomheter. Nå er SvarUT koblet til løsningen for sikker digital post.

- KS oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å ta denne funksjonaliteten i bruk. Det betyr at innbyggerne kan få digital post fra stat, kommune og det private i én og samme digitale postkasse, sier Gunn Marit Helgesen.

- Digital post er smart, sikkert og enkelt. Brevene ligger ikke lenger ulåst i den grønne postkassa til du kommer hjem fra ferie, den er tilgjengelig på ett sted og du kan finne frem til gammel korrespondanse. For det offentlige betyr digitale brev frigjorte ressurser som kan brukes på bedre tjenester og hjelp til innbyggerne, sier Sanner.

Staten sender hvert år om lag 125 millioner brev hvert år. Porto alene utgjør over en milliard kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til administrasjon.

- Mange tenker at det er greit å få post fra det offentlige til e-postkontoen sin. Men for at offentlig post skal møte kravene til sikkerhet og personvern, trenger du din egen digitale postkasse. Kommunene sender mange viktige brev og dokumenter, og det er strålende at de nå kobler seg på statens løsning for digital post, sier direktør Ingelin Killengreen i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som har ansvaret for løsningen.

Regjeringen har besluttet at alle statlige etater skal sende post til innbyggerne digitalt. 13 statlige etater har så langt sendt ut 1,3 millioner digitale brev. Målet er at de fleste statlige etater tar løsningen i bruk i løpet av 2016.

Regjeringen har endret regelverket og lagt til rette for overgangen til digital kommunikasjon. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen når staten kommuniserer med innbyggerne.