Digital postkasse for innbyggerne

Digital postkasse til innbyggerne er en løsning som gjør at innbyggerne kan få post fra det offentlige digitalt, på samme sted. Innbyggerne kan velge mellom to leverandører av postkasser som staten har inngått avtaler med. For tiden er dette Digipost og eBoks AS.

Løsningen sikrer konkurranse i markedet om digitale post fra forvaltningen, og åpner for innovasjon. Fordi postkassene er kommersielle, vil også digital post fra andre enn forvaltningen kunne leveres i samme digitale postkasse.

Gjennom Digitaliseringsrundskrivet er de fleste statlige virksomheter instruert om å ta i bruk digital postkasse.

Les mer: