Strategi for kunstig intelligens

Kunstig intelligens (KI) er en teknologi som kan få stor betydning for samfunnsutviklingen, og som kan gi oss helt nye verktøy for å løse samfunnsutfordringer, forbedre offentlige tjenester og bidra til økt verdiskaping i næringslivet. Nasjonal strategi for kunstig intelligens ible lagt fram i januar 2020.

SEER: Simulative Emotional Expression Robot av Takayuki Todo

Les den nasjonale strategien for kunstig intelligens

Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens ble lagt frem tirsdag 14. januar 2020. Les strategien her.

Illustrasjonsbilde med en jordklode med lysende elektroner og kretser

KI-ressurser

Her finner du lenker til norske og internasjonalse KI-miljøer og KI-ressurser.

Hånd som signerer et dokument foran et EU-flagg

EUs forslag til regulering av Kunstig intelligens

Europakommisjonen la i april 2021 fram et forslag til regulering av kunstig intelligens. Forslaget har vært på en bred høring, og Norge har oversendt en nasjonal posisjon.

Elements of AI

Ta nettkurset Elements of AI

I april 2020 lanserte NTNU nettkurset Elements of AI på norsk. Kurset er gratis, og passer for alle som ønsker en innføring i KI.

Bokser og mapper fra Nasjonalbibliotekets automatlager

Mottatte innspill til KI-strategien

Her finnes en oversikt over innspill departementet fikk til arbeidet med den nasjonale strategien for kunstig intelligens.

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo