Mottatte innspill til KI-strategien

Her finnes en oversikt over innspill departementet fikk til arbeidet med den nasjonale strategien for kunstig intelligens.