Programmet for et digitalt Europa – DIGITAL

Norge deltar i EUs langtidsprogram Digital Europe programme i perioden 2021-2027. Programmet er EUs nye investerings- og kapasitetsbyggingsprogram for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunnet og næringslivet. Gjennom programmet får norske virksomheter mulighet til å samarbeide med sterke kompetansemiljøer i Europa om å bygge felleseuropeiske kapasiteter innen digitale teknologier. Dette vil bidra til å løse store samfunnsutfordringer og vil komme både næringsliv, offentlige virksomheter og samfunnsborgere til gode.

dataskjerm

Les mer om DIGITAL her

Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd samarbeider om å informere om og mobilisere til deltakelse i DIGITAL-programmet i Norge.

kart over europa

EUs sider for DIGITAL

For å løse Europas utfordringer knyttet til digitalisering ønsker EU å investere i fellesløsninger og infrastruktur som ingen europeiske land har anledning til å investere i alene. På EUs hjemmesider finner du mer informasjon om DIGITAL-programmet

Ser på skjerm

Nasjonal strategi for Norges deltakelse i DIGITAL

Det skal utarbeides en strategi for Norges deltakelse i DIGITAL-programmet. Det vil være mulig for eksterne aktører å sende skriftlige innspill til strategien

Kontakt

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Telefon: 22 24 03 01
Adresse: Postboks 8004 Dep., 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 59, Oslo