IT-standarder i offentlig sektor

Standardiseringsarbeidet handler om at offentlige virksomheter i mange tilfeller bør ta i bruk tekniske-, semantiske-, og organisatoriske IT-standarder som legger til rette for og fremmer elektronisk samhandling i forvaltningen.

Regjeringen vedtar de obligatoriske standardene gjennom Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, og Digitaliseringsdirektoratet vedtar de anbefalte standardene.

De obligatoriske kravene skal benyttes for anvist område, med mindre den offentlige virksomheten faller innenfor en spesifikk unntaksordning i forskriften.

Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor er den offisielle listen over standarder som er vedtatt anbefalt eller obligatorisk å benytte i offentlig sektor.

Les mer om standardiseringsarbeidet i offentlig sektor på Digitaliseringsdirektoratets nettsider.