– Ikke reis til utlandet

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har torsdag, sammen med andre berørte myndigheter, hatt møte for å forberede økt reising i forbindelse med påsken. Departementet vil understreke at dette ikke er tiden for å reise. Smitten er høy i mange land.

– Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak for å begrense reisevirksomheten inn og ut av Norge under pandemien. Personer som vil reise inn i Norge må etterleve disse tiltakene, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet.

Undersøkelser tyder på at flere vil reise i forbindelse med påsken. Ved retur til Norge vil de oppleve strenge kontroller og testing. Statssekretær Hiim har torsdag hatt møte med DSB, berørte Statsforvaltere og kommuner for å diskutere og forberede denne situasjonen. Lokale myndigheter, helsevesen, Heimevern, Toll og Politiet vil gjennomføre grundige kontroller av dem som velger å trosse smittevernrådene.

– Dette er absolutt ikke tiden for utenlandsreiser, vi bør holde oss mest mulig i ro for å begrense smitte. Vi er klar over at en del likevel vil benytte ferietiden for å reise. Du som reisende må være forberedt på kontroller og testing, i tillegg til et lenger opphold på karantenehotell, sier Hiim.

Økt belegg på karantenehotell og lokal beredskap for flere reisende var også tema på møtet.

– Kommunene er forberedt på at det kan komme flere som må bo på karantenehotell. Ingen skal være i tvil om at myndighetene sørger for plasser på karantenehotell til alle som har valgt å reise til utlandet. Vi jobber også med en løsning der man kan registrere opphold på karantenehotell i innreiseregisteret for å kunne følge opp at folk faktisk etterlever kravet om karantenehotell. Vi forventer å kunne sette den løsningen i drift i løpet av kort tid, sier statssekretæren.

Innreiserestriksjonene er foreløpig forlenget til 21. april, og regjeringen vurderer behovet løpende.

Om innreise til Norge - regjeringen.no