100 ekstra politifolk for å sikre politiets kontroll på grensen

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Politiets samlede oppgaveportefølje er stor og presset er ikke blitt noe mindre som følge av pandemien. Derfor foreslår regjeringen at politiet skal få en ekstrabevilgning til å håndtere grenseoppdraget.

– Vi forventer økt trafikk over grensen utover året. Politiet gjør en kjempeinnsats for vårt felles beste, men vi ser at de trenger mer ressurser for å kunne gjennomføre oppdraget slik regjeringen og politiet ønsker. Derfor foreslår vi å øke bevilgningen til politiet med 59,8 millioner kroner i 2021, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

En forventet økning i trafikkvolumet vil utfordre kapasiteten i politiets grensekontroll til å kunne gjennomføre innreisekontrollen med den nødvendige kvaliteten for å sikre et effektivt bidrag til vern mot importsmitte.

– For å avhjelpe situasjonen, foreslår regjeringen at politiet får midler til å ansette 100 politiutdannede i 2021. Flere av disse vil kunne ansettes fra årets avgangskull ved Politihøgskolen, sier Mæland.

Videre foreslår regjeringen at politiet får fullmakt til å overskride bevilgningen med til sammen 20 millioner kroner til flere midlertidige politistillinger i 2021.

– Det er et beredskapstiltak dersom det skulle bli nødvendig å raskt kunne sette i verk nødvendige tiltak i innreisekontrollen for å håndtere pandemien, sier justisministeren.