14 nye digitaliseringsprosjekter kan gi milliardgevinst

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir tilskudd til 14 nye offentlige IKT-prosjekter. – Med god bruk av teknologi kan vi flytte ressurser fra administrasjon til bedre service og tjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. De samlede tilskuddene på 111 millioner kroner kan gi offentlig sektor en gevinst på tre milliarder kroner over ti år.

En særskilt medfinansieringsordning for IKT-prosjekter ble etablert i 2016. Ordningen er spesielt rettet mot små og mellomstore prosjekter som det er vanskelig for statlige virksomheter å finansiere over driftsbudsjettet. Flere av prosjektene som tildeles midler fra ordningen vil gi innbyggerne bedre digitale tjenester direkte.

– Jeg er glad for at mange av årets prosjekter vil skape en enklere hverdag for innbyggerne, enten det er raskere byggesaksbehandling eller bedre kontakt med hjemmehjelpen. Digitale løsninger gjør det mulig å gi innbyggerne raskere og bedre tjenester, sier Sanner.

Nytt av året er at staten tar et større ansvar for digitaliseringen i kommunal sektor. Dette ble omtalt i stortingsmelding 27, Digital Agenda for Norge, som et viktig ledd i arbeidet med å styrke digitaliseringen i offentlig sektor.  I flere av årets prosjekter vil kommunene få de største gevinstene av tiltakene.

– Det er et stort potensial for å digitalisere tjenester og jobbe smartere i kommunal sektor. Når staten tar et større ansvar for digitaliseringen kan vi øke tempoet på omstillingen også i kommunene, sier Sanner.  

Formålet med finansieringsordningen er å digitalisere tjenester og arbeidsprosesser i offentlig sektor. Prosjektene skal gi effektivisere staten og gi bedre kvalitet på offentlige tjenester. 

Oversikt over prosjektene som har fått foreløpig medfinansiering (Difi)