Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2016:

Ny finansieringsordning for IKT-prosjekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Regjeringen gjennomfører nå et retningsskifte i IKT-politikken. Vi satser på flere mindre prosjekter. Samtidig stiller vi større krav til at tjenestene skal gi gevinster i form av bedre kvalitet og effektivitet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I budsjettforslaget for 2016 foreslår regjeringen å sette av 75 millioner kroner til en ny medfinansieringsordning for små- og mellomstore IKT-prosjekter. Forslaget er en del av digitaliseringsmilliarden i budsjettforslaget.

- Vi må dyrke innovasjon og sørge for at gode ideer og nye digitale løsninger blir realisert. Den nye finansieringsordningen vil gi flere lønnsomme IKT-prosjekter som ellers ikke ville sett dagens lys, sier Sanner.

Finansieringsordningen innebærer at statlige virksomheter kan søke Difi om støtte til deler av prosjektenes investeringskostnader. Den nye finansieringsordningen skal prioritere prosjekter som gir god lønnsomhet og dermed mer effektiv bruk av samfunnets ressurser. I vurderingen av søkerne vil Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) legge vekt på virksomhetens plan for å realisere gevinster.

- Digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser gir ikke gevinster i seg selv. Dette skjer først når tjenestene blir enkle å bruke for innbyggerne og statlige virksomheter klarer å løse oppgavene bedre eller mer effektivt. Virksomheter som får midler må nå forplikte seg til dette, sier Sanner.

Finansieringsordningen innføres sammen med flere tiltak som skal styrke gjennomføringen av IKT-prosjekter i staten. Nå gjennomføres kompetanseutvikling for ledere i staten på IKT-området gjennom Program for bedre styring og ledelse.

Fra 1. januar 2016 etableres også et Digitaliseringsråd som skal gi råd og sikre bedre og mer profesjonell gjennomføring av IKT-prosjekter i staten. Rådet skal bestå av erfarne prosjektledere fra privat og offentlig sektor, samt statlige IKT-direktører og virksomhetsledere. Difi vil være sekretariat for rådet.

Forskning viser at store prosjekter på over 100 millioner kroner har høyest risiko for kostnadsoverskridelse, forsinkelser og levere mindre nytte enn lovet. Små og mellomstore IKT-prosjekter (størrelsesorden 10-50 millioner kroner) når ofte ikke opp i prioriteringene i statsbudsjettprosessen.

Se også:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00