Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 1

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: vedtak av månedsprogrammet, kjemivåpen i Syria, åpen debatt om fred og sikkerhet i sårbare stater.

«In the midst of devastation and trauma, it is often up to women to rebuild what has been destroyed: trust and unity, infrastructure and institutions. (..) The inclusion of women is a matter of rights, and it is also a matter of results. No society can truly succeed without the active involvement of women.»

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
i innlegg i Sikkerhetsrådet 6. januar 2021

Norge er siden årsskiftet valgt medlem av FNs sikkerhetsråd for en toårsperiode. Andre valgte medlemmer er: Estland, India, Irland, Kenya, Mexico, Niger, St.Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam. Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA er faste medlemmer. Tunisia har presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar. Presidentskapene roterer hver måned i alfabetisk rekkefølge. Norge vil ha presidentskapet i rådet i januar 2022.

Denne uken ble det også klart at Norge skal Norge lede arbeidsgruppen for barn og væpnet konflikt og de to sanksjonskomiteene for Nord-Korea og for Isil og Al-Qaida. Norge vil også ha et særlig ansvar for å følge opp situasjonen i Afghanistan og den humanitære situasjonen i Syria, og vil være pådriver for å styrke sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet.

Så er Norges flagg på plass sammen med flaggene til de andre medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Foto: FN
Så er Norges flagg på plass sammen med flaggene til de andre medlemmene av FNs sikkerhetsråd. Foto: FN

Mandag 4. januar ble månedsprogrammet for januar vedtatt etter konsultasjoner mellom rådets medlemmer. Se foreløpig program. Det ble også holdt en flaggseremoni foran Sikkerhetsrådet for de innkommende fem medlemmer av rådet, der ambassadør Mona Juul representerte Norge.

Tirsdag 5.januar avholdt rådet den månedlige orienteringen om kjemivåpen i Syria, der FNs spesialrepresentant Izumi Nakamitsu orienterte. Norges innlegg fokuserte bl.a. på ansvarliggjøring, full tillit til OPCW (inkludert til Investigation and Identification Team), utkast til beslutning i OPCWs statspartsmøte og behovet for at Syria svarer på OPCWs spørsmål knyttet til et anlegg som OPCW mener kan ha vært brukt til produksjon av kjemiske våpen.

Onsdag 6. januar arrangerte Tunisia en åpen debatt om fred og sikkerhet i sårbare stater. Fra Norge deltok utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Et gjennomgangstema i debatten var behovet for helhetlige tilnærminger og styrket samarbeid mellom humanitær innsats, utvikling og fred og sikkerhet. Klima og kvinners deltagelse ble også trukket frem av flere medlemsland.

Utenriksministeren holder innlegg i Sikkerhetsrådet (digitalt). Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holder sitt første innlegg som medlem av FNs sikkerhetsråd. Digitalt denne gangen. Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD

Norge la vekt på at man må forstå de grunnleggende årsakene til sårbarhet og konflikt for å kunne skape fred og sikkerhet i sårbare stater. Det dreier seg om svakt styresett, menneskerettighetsbrudd, korrupsjon og klimaendringer. Dette må møtes med en samordnet innsats. Militær og politisk innsats må understøtte fredsdiplomati, innsats for beskyttelse av sivile, inkludert barn, og utviklingsinnsats. Kvinner spiller en avgjørende rolle i fredsarbeid og i gjenoppbygging av samfunn. Norge støtter FNs fredsarbeid og et nært samarbeid med regionale organisasjoner som Den afrikanske union (AU). Sikkerhetsrådet må øke innsatsen før konflikter bryter ut. Det vil spare store menneskelige lidelser og økonomiske verdier.

Fredag 8. januar deltok Norge for første gang i FNs militærkomité med talerett på lik linje med øvrige valgte rådsmedlemmer. Det er kun de faste medlemmene som formelt utgjør komiteen. Det lukkete møtet tok for seg Libya/UNSmil.