Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Her finner du ukerapporter fra Norges arbeid som medlem i FNs sikkerhetsråd, 2021 - 2022.

Norge var i 2021-2022 valgt medlem av FNs sikkerhetsråd i en toårsperiode. Andre valgte medlemmer i samme periode var Estland, India, Irland, Kenya, Mexico, Niger, St. Vincent og Grenadinene, Tunisia og Vietnam. Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA er faste medlemmer. Presidentskapene roterer hver måned i alfabetisk rekkefølge. Norge hadde presidentskapet i Sikkerhetsrådet i januar 2022.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 51 og 52

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet de to siste ukene av 2022, og av vår toårige periode som rådsmedlem: Israel/Palestina, ikke-spredning/Iran, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Lachin-korridoren, FN-personells mentale helse, Syria, Haiti, Myanmar, Den afrikanske unions overgangsoperasjon i Somalia, og FNs observatørstyrke på Golanhøydene.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 50

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Restmekanismen etter Jugoslavia og Rwanda-tribunalene, Sikkerhetsrådets underliggende organer, ungdom, fred og sikkerhet, Jemen, Sør-Sudan, reform av multilateralismen, kontra-terror, sanksjonsregimet for Afghanistan/Taliban, Libya, Syria og Armenia/Aserbajdsjan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 49

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Irak, Syria, DR Kongo, Ukraina, Sudan, Golanhøydene, Sentral-Afrika, humanitært unntak i FNs sanksjonsregimer.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 48

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Israel/Palestina, Libanon, Nord-Korea, Syria, Klima, fred og sikkerhet, og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 47

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Nord-Korea, DR Kongo, Syria, maritim sikkerhet, Jemen, Irak, Mali, kontraterror og Ukraina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 46

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FNs politibidrag, Den sentralafrikanske republikk, Sudan/Sør-Sudan, Libya, Somalia, Sahel og Ukraina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 45

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Den internasjonale straffedomstolen og Libya, kontraterrorisme i Afrika.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 44

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Belarus, Ukraina, årlig orientering fra FNs høykommissær for flyktninger, Bosnia-Hercegovina, biovåpenkonvensjonen, Iran, fredsoperasjoner i Afrika, Den internasjonale domstolen og Nord-Korea.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 43

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Syria, Ukraina, De store sjøene, Den internasjonale domstolen, Israel-Palestina, Sudan/Sør-Sudan, Vest-Sahara og Colombia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 42

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Haiti, Vest-Sahara, Golanhøydene, Mali, Kosovo, Den sentralafrikanske republikk, Somalia, Libanon, kvinner, fred og sikkerhet, Etiopia og Ukraina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 41

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Sahara, samarbeid mellom Den afrikanske union og FN, klima og sikkerhet i Afrika, Colombia og Jemen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 40

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Irak, Nord-Korea og fred og sikkerhet i Afrika.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 39

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Haiti, Afghanistan, Ukraina, Israel-Palestina, Etiopia, Libya, Dr Kongo og sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I og II.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 38

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 37

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan og Sør-Sudan, Syria, Armenia og Aserbajdsjan, Myanmar og matsikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 36

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FNs fredsoperasjoner, Ukraina, Somalia og Jemen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 35

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Afghanistan, Mali, Libya og Libanon.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 34

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Fremme av felles sikkerhet gjennom dialog og samarbeid, Darfur, Ukraina og den israelsk-palestinske konflikten.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 33

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Georgia og Libanon.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 32

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Fred og sikkerhet i Afrika, Israel/Palestina, Isil, Ukraina og et uformelt Arria-møte om rådets arbeidsmetoder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 31

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: DR Kongo.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 30

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, Irak, DR Kongo, fredsbygging og bærekraftig fred, FNs regionale senter for forebyggende diplomati i Sentral-Asia (UNRCCA), Syria og Ukraina. Rådet vedtok forlengelse av mandatene til Kypros/UNFICYP, Libya/UNSMIL og sanksjonsregimet for den Den sentralafrikanske republikk.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 29

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Kypros, barn og væpnet konflikt, Syria (kjemiske våpen) og Libanon.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 28

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Syria, strategisk kommunikasjon for FNs fredsbevarende operasjoner, Jemen, Libya, Kypros, Colombia og Haiti.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 27

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 26

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den israelsk-palestinske konflikten, Libya, arbeidsmetoder, DR Kongo, Syria, ikke-spredning og vedtak for Golanhøydene, Mali og DR Kongo.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 25

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Syria, Ukraina, Golanhøydene, Den sentralafrikanske republikk, Afghanistan, og vedtak for restmekanismen etter Jugoslavia- og Rwanda-tribunalene og Den internasjonale domstolen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 24

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Mali; restmekanismen etter Jugoslavia- og Rwanda-tribunalene; Jemen; kvinner, fred og sikkerhet; samarbeidet mellom FN og EU; Haiti.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 23

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, Mali, Irak, Sentral-Afrika, Golanhøydene.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 22

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, DR Kongo, maritim sikkerhet i Guineabukta og ansvarliggjøring («accountability»).

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 21

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: teknologi og sikkerhet, Somalia, Sudan, beskyttelse av journalister, Libya, beskyttelse av sivile, den israelsk-palestinske konflikten, Nord-Korea, Sør-Sudan, Myanmar, Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 20

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Irak, Sahel, matsikkerhet og konflikt, Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 19

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libanon, Bosnia og Hercegovina, Nord-Korea, Ukraina, Afghanistan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 18

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 17

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Israel/Palestina, Syria, De store sjøene i Afrika, Ukraina og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 16

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, Ukraina, Kosovo, Vest-Sahara og Abyei.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 15

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, koronapandemien og vaksinetilgang, Colombia, forebygging av seksualisert vold i konflikt, Jemen.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 14

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, biologiske våpen, Mali.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 13

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, DR Kongo, Ukraina, Somalia og FNs observasjonsstyrke på Golanhøydene.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 12

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den israelsk-palestinske konflikten, samarbeidet mellom FN og Den arabiske liga, Nord-Korea, Syria, Ukraina, Nord-Korea og Afghanistan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 11

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: OSSE,  ikke-spredning,  Sør-Sudan, Jemen, Libya, Afghanistan, Ukraina og Libanon.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 10

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, kvinner, fred og sikkerhet, Ukraina, klima og sikkerhet, Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 9

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken var: Jemen (sanksjonsregimet), Syria (kjemiske våpen), Nord-Korea, Ukraina, Afghanistan og Sør-Sudan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 8

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, Den sentralafrikanske republikk, kompensasjonskomiteen for Irak/Kuwait, den israelsk-palestinske konflikten, Irak, Somalia, Nord-Korea, Syria og ikke-spredning.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 7

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Jemen, Den kollektive sikkerhetspakten, Ukraina og Haiti.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 6

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sanksjoner, Burkina Faso og anti-terror/Isil.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 5

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina og Nord-Korea.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 4

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, urban krigføring og beskyttelse av sivile, Afghanistan, Syria, Sentral-Asia, Kypros, Etiopia, Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 3

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale straffedomstolen og Sudan; Kypros; kvinner, fred og sikkerhet; den israelsk-palestinske konflikten; Colombia; Nord-Korea; og angrepene mot Abu Dhabi.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 2

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, Nord-Korea, Mali, Jemen, Sudan, Kypros, forebyggende diplomati og fredsmekling.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 1

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 51

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, cybersikkerhet, Etiopia, Israel/Palestina, minoriteter i Baltikum og Svartehavsområdet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 50

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale restmekanismen for straffetribunaler, covid-19, Sikkerhetsrådets underliggende organer, Jemen, Iran, Sør-Sudan, Nord-Korea, FNs kontor for sentrale Afrika, FNs sikkerhetsråd og AUs freds- og sikkerhetsråd.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 49

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den demokratiske republikken Kongo, beskyttelse av utdanning i konflikt, flyktninger og internt fordrevne, Golanhøydene, Syria, Mali, klima og terrorisme, Sudan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 48

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libanon, Nord-Korea, Syria, Israel/Palestina, Irak, terrorisme og ikke-spredning, Somalia, Den demokratiske republikken Kongo og barn uten foreldreomsorg i konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 47

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Håndvåpen og lette våpen, Irak og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 46

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Sudan/Sør-Sudan, Somalia, beskyttelse av enker i konfliktsituasjoner, forebyggende diplomati og Afghanistan.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 45

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Myanmar, Etiopia, Israel/Palestina, ekskludering, ulikhet og konflikt, politikomponenter i FNs fredsoperasjoner, Jemen, Sudan, Hviterussland, Syria, Sahel og Den sentralafrikanske republikk.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 44

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den internasjonale domstolen (ICJ), Bosnia-Hercegovina og Den sentralafrikanske republikk.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 43

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Sudan/Sør-Sudan (Abyei), Syria, beskyttelse av utdanning i konflikt, Colombia, FN-AU, hatefulle ytringer, Mali og Vest-Sahara.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 42

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den sentralafrikanske republikk; stigende havnivå; Israel/Palestina; De store sjøene; Libanon; Somalia; kvinner, fred og sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 41

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Sahara, identitet og statsbygging, Sør-Sudan, Haiti, Jemen, Colombia, Kosovo.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 40

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Haiti, Syria, DR Kongo, Golanhøydene, håndvåpen, Etiopia og Hviterussland.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 39

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Nedrustning og prøvestansavtalen (CTBT), Syria, Somalia, Israel/Palestina, Libya, Nord-Korea og Etiopia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 38

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: samarbeidet med Den arabiske liga, klima og sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 37

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Libya, Sør-Sudan, Syria, handel med håndvåpen, Somalia, Afghanistan, og FNs bevisinnsamlingsmekanisme for forbrytelser begått av Isil i Irak.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 36

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: orientering med The Elders, fredsbevarende operasjoner, Afghanistan, Jemen og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 35

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Israel/Palestina, Libanon, Somalia, Mali og Syria.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 34

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Jemen, Haiti, Syria, Irak, Nord-Korea og Etiopia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 33

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Myanmar, teknologi i fredsoperasjoner og terrorisme og trusler mot internasjonal fred og sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 32

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Maritim sikkerhet, Libanon, humanitær tilgang i konfliktsituasjoner og Somalia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 31

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Georgia, Afghanistan, Libanon og maritim sikkerhet.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 30

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sentral-Asia, resolusjon 2565 om covid-19-vaksinering, Sudan, Israel/Palestina, Kypros, Den sentralafrikanske republikk, Myanmar og maskulinitet og terrorisme.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 29

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria/politisk, Kypros/Unficyp og Libanon/Unifil. Sikkerhetsrådet vedtok også en presidentuttalelse om situasjonen i Varosha (Kypros) samt en presseuttalelse etter terrorangrepet i Bagdad, Irak 19. juli.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 28

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria/kjemivåpen, Colombia, Jemen og forlengelse av UNMHA-mandatet, samt høynivåmøter om Libya (UNSMIL) og beskyttelse av sivile i væpnede konflikter, nærmere bestemt beskyttelse av det humanitære rom.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 27

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: DR Kongo (Monusco), FNs kontor for Vest-Afrika og Sahel (Unowas), den store etiopiske renessansedammen (Gerd), situasjonen i Haiti i etterkant av attentatet på presidenten og den humanitære situasjonen i Syria, inkludert resolusjonen om grensekryssende humanitær bistand.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 26

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: barn og væpnet konflikt, cybersikkerhet, Bosnia-Hercegovina, Golanhøydene (Undof), Mali (Minusma), DR Kongo, ikke-spredning og Iran.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 25

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Syria (humanitært og politisk) og Israel/Palestina.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 24

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken var blant annet Mali (Minusma), Sudan, Somalia, Jemen, Tigray/Etiopia og Den demokratiske republikken Kongo, samt Sikkerhetsrådets arbeidsmetoder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 23

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FN-kontoret i Sentral-Afrika (Unoca), Mali, Den sentralafrikanske republikk, IRMCT, Darfur/Sudan, Golanhøydene og samarbeid mellom FN og EU.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 22

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Sudan, Syria og Jemen, samt uformelle møter om Ukraina og Sahel.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 21

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Syria, Hviterussland, Mali, Israel/Palestina, Irak og Sør-Sudan, i tillegg til debatter om beskyttelse av sivile og sikkerheten til personell i fredsbevarende operasjoner.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 20

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Libya, Israel/Palestina, G5 Sahel, gjenoppbygging i Afrika etter pandemien og Sudan, i tillegg til et uformelt møte om ny teknologi.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 19

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den israelsk-palestinske konflikten (Øst-Jerusalem og Gaza), Irak (Unitad og Unami), Libanon, Colombia, Jemen, Sudan/Sør-Sudan (Unisfa) samt et uformelt møte om etterforskning av krigsforbrytelser.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 18

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Bosnia-Hercegovina, Syria (kjemivåpen) og debatt om multilateralisme, i tillegg til uformelle møter om Ukraina og barn i væpnet konflikt.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 17

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: FNs fredsbevarende operasjon i Abyei (Unisfa), beskyttelse av kritisk sivil infrastruktur, Syria (politisk og humanitært), Libya og Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 16

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Samarbeid med regionale organisasjoner, Vest-Sahara, Somalia, Colombia, Israel/Palestina ikke-spredning og Etiopia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 15

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: De store sjøer, Kosovo, seksualisert vold i væpnet konflikt, Jemen, Etiopia og Libya.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 14

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Mali, Syria (kjemivåpen), åpen debatt om innsats mot miner og uformelt møte om Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 13

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (humanitært), DR Kongo, ikke-spredning, Nord-Korea, Myanmar og Somalia.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 12

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Afghanistan, Haiti, Libya, den israelsk-palestinske konflikten, Sudan, Golanhøydene, Nord-Korea samt uformelt møte om beskyttelse av personell i fredsbevarende operasjoner.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 11

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria (politisk), Jemen, Libanon (Unifil), samt uformelle møter om Krim og religion, tro og konflikt.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 10

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sudan, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Somalia, Afghanistan, Myanmar, Libya, orientering fra Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), matsikkerhet og konflikt, samt uformelle møter om Ukraina og kvinners deltakelse i fredsprosesser.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 9

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Sør-Sudan, Syria (kjemiske våpen), Etiopia/Tigray og Myanmar.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 8

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Haiti, Den sentralafrikanske republikk, Syria, Jemen, den israelsk-palestinske konflikten, høynivåmøte om klima og sikkerhet, samt uformelt møte om selvforsvarsretten.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 7

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Irak, Jemen og høynivådebatt om vaksinetilgang i konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 6

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Somalia, Ukraina, Sudan, den politiske prosessen i Syria-konflikten og orientering om terrortrusselen fra Isil.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 5

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: militærkupp i Myanmar, kjemiske våpen i Syria, situasjonen i Tigray og prosess for utvelgelse av FNs generalsekretær.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 4

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: pandemi, den israelsk-palestinske konflikten, Sentral-Asia, Libya, Kypros, samt repatriering og reintegrering av barn fra konfliktområder.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 3

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: samarbeid med Den arabiske liga, Syria, Kypros, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Colombia, samt uformelt Arria-møte om mediefrihet i Hviterussland.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 2

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Sahel, FNs kontraterrorarbeid, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Jemen og Kypros.

 • Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 1

  Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: vedtak av månedsprogrammet, kjemivåpen i Syria, åpen debatt om fred og sikkerhet i sårbare stater.