Historisk arkiv

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 45

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Syria, Den internasjonale straffedomstolen og Libya, kontraterrorisme i Afrika.

«Working side-by-side with counterterrorism operations, UN missions can contribute greatly to spheres of stability, and the protection of civilians, including by supporting viable political solutions through the coordinated use of “good offices”.»

Norges FN-ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet
10. november i møte om kontraterrorisme i Afrika

Mandag 7. november møttes Sikkerhetsrådet for sitt månedlige møte om elimineringen av programmet for kjemiske våpen i Syria. FNs høyrepresentant for nedrustning Izumi Nakamitsu orienterte. Møtet var basert på den månedlige rapporten fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og ble denne gangen avholdt som et åpent møte.

FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu . Foto: FN
FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, beklaget det manglende samarbeidet med syriske myndigheter i arbeidet for å elimenere kjemiske våpen i landet. Foto: FN

Det er liten utvikling i saken og høyrepresentant Nakamitsu la igjen vekt på at det fortsatt er 20 utestående spørsmål i dialogen med syriske myndigheter og beklaget manglende samarbeid med Syria. De fleste rådsmedlemmene viste også til manglende progresjon i denne saken, og beklaget Syrias atferd.

Norge fordømte igjen bruk av kjemiske våpen i Syria, og manglende straffeforfølgelse av dem som står bak. Vi gjentok vår støtte til OPCW, inkludert organisasjonens tekniske sekretariat, og generaldirektør Arias, og anmodet syriske myndigheter til samarbeid med organisasjonen.

Samme dag møttes Sikkerhetsrådet troppe- og politibidragsytende land (TCC/PCC) til et lukket møte om FNs fredsbevarende operasjoner i henholdsvis Den sentralafrikanske republikk (Minusca) og Abyei (Unisfa). Møtet ga anledning til fortrolig dialog med landene som bidrar med tropper og politi i de fredsbevarende operasjonene for å drøfte operasjonelle spørsmål som er relevante for mandatsfornyelsen av de to fredsbevarende operasjonene.

Sikkerhetsrådets president i november, Carolyn Abena Anima Oppong-Ntiri, fra Ghana. Foto: FN Foto: FN
Sikkerhetsrådets president i november, Carolyn Abena Anima Oppong-Ntiri, fra Ghana, ledet rådets møte om situasjonen i Libya. Foto: FN

Onsdag 9. november møttes Sikkerhetsrådet til en åpen orientering fra Karim Khan, hovedanklager for Den internasjonale straffedomstol i Haag (ICC), om ICCs arbeid med forbrytelser begått i Libya. Sikkerhetsrådet henviste situasjonen i Libya til ICC i 2011 og har derigjennom gitt domstolen jurisdiksjon og mandat til å etterforske alvorlige forbrytelser begått i Libya, til tross for at Libya ikke er part til Roma-vedtektene om Den internasjonale straffedomstol.

Torsdag 10. november arrangerte Ghana sitt andre signaturarrangement denne måneden, om kontraterrorisme i Afrika. Debatten ble ledet av Ghanas president, Nana Akufo-Addo, og hadde fokus på ulike tiltak for å styrke kontraterrorinnsats i Afrika, blant annet hvordan Sikkerhetsrådet kunne bidra til mer forutsigbar og bærekraftig finansiering. FNs visegeneralsekretær, Amina Mohammed, AU-kommisjonens leder, Moussa Faki Mahamat, EUs direktør for kriserespons, Benedikta von Seherr-Thoss samt president for International Crisis Group, Comfort Ero, orienterte. Betydelig bekymring fra rådets medlemmer over økt ustabilitet og spredning av terrorisme fra Sahel-området til Guineabukten og støtte til økt terror-bekjempelse på det afrikanske kontinentet.

FNs visegeneralsekretær, Amina Mohammed. Foto: FN
FNs visegeneralsekretær, Amina Mohammed, orienterte Sikkerhetsrådet om truslene mot internasjonal fred og sikkerhet og var bekymret for spredningen av terrorisme fra Sahel-området til Guineabukta. Foto: FN

Et flertall av rådsmedlemmene, inkludert Norge, ga tydelig støtte til at FN bør bidra med mer forutsigbar finansiering av AU-ledete fredsoperasjoner – som et supplement til FNs egne fredsbevarende operasjoner og politiske oppdrag. Fra norsk side understreket vi særlig, utover finansieringsspørsmålet og behovet for styrket samarbeid mellom FNs sikkerhetsråd og regionale organisasjoner, også betydningen av forebygging og at langsiktig anti-terrorarbeid krevde en helhetlig tilnærming utover militære tiltak. Dette innbefattet for eksempel bred politisk inkludering, respekt og beskyttelse av menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett, godt styresett og grunnleggende tjenester.

Ingen skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken.