Historisk arkiv

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 49

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den demokratiske republikken Kongo, beskyttelse av utdanning i konflikt, flyktninger og internt fordrevne, Golanhøydene, Syria, Mali, klima og terrorisme, Sudan.

“Norwegian development, human rights and humanitarian policies are based on the notion that equal access to quality education is a fundamental right. The provision of education is both the responsibility of, and of great benefit to, states and communities. It is against this backdrop that Norway has brought the issue of protection of education to the Council.”

Kronprins Haakon i Sikkerhetsrådets uformelle
Arria-møte om utdanning i konflikt 6. desember

Mandag 6. desember ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo, Monusco.Foto: FN
Mandag 6. desember ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo, Monusco, og om sanksjonsregimet for Den demokratiske republikken Kongo. Foto: FN

Mandag 6. desember ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Den demokratiske republikken Kongo, Monusco, og om sanksjonsregimet for Den demokratiske republikken Kongo. Leder for Monusco, FNs spesialrepresentant Bintou Keita, orienterte Sikkerhetsrådet om utviklingen i DR Kongo de siste tre månedene og om arbeidet med å iverksette transisjonsplanen for Monusco. Nigers FN-ambassadør i New York, som leder sanksjonskomiteen for DR Kongo (1533-komiteen), orienterte også Sikkerhetsrådet om sanksjonskomiteens nylige reise til landet. Norges innlegg tok særlig til orde for å sikre kvinners deltakelse i freds- og sikkerhetsarbeid i DR Kongo og understreket behovet for god koordinering mellom myndigheter, Monusco og det øvrige FN-systemet for å sikre at nedtrekket av Monusco skjer på en bærekraftig måte der man sørger for at sivile beskyttes hele veien.

Kronprins Haakon holdt Norges åpningsinnlegg under det uformelle møtet i såkalt Arria-format, om beskyttelse av utdanning i konflikt.  Foto: FN
Kronprins Haakon holdt Norges åpningsinnlegg under det uformelle møtet i såkalt Arria-format, om beskyttelse av utdanning i konflikt. Kronprinsen understreket betydningen av at skoler og universiteter beskyttes slik at barn og unge kan fortsette sin utdanning også under konflikt. Han oppfordret alle FNs medlemsland til å følge opp og implementere innholdet i sikkerhetsrådsresolusjon 2601. Foto: FN

Samme dag var Norge og Niger vertskap for et uformelt møte i såkalt Arria-format, om beskyttelse av utdanning i konflikt. Møtet ble ledet av utenriksminister Anniken Huitfeldt, og kronprins Haakon holdt Norges åpningsinnlegg. Kronprinsen understreket betydningen av at skoler og universiteter beskyttes slik at barn og unge kan fortsette sin utdanning også under konflikt. Han oppfordret alle FNs medlemsland til å følge opp og implementere innholdet i sikkerhetsrådsresolusjon 2601.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ambassadør Mona Juul på Norges plass i Sikkerhetsrådet. Foto: FN
Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ambassadør Mona Juul på Norges plass i Sikkerhetsrådet. Foto: FN

Øvrige innledere var FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt, Virginia Gamba, Unicefs eksekutivdirektør Henrietta Fore, Redd Barna ved representant til Den afrikanske union, Doris Mpoumou, samt 14 år gamle «Paola» fra Colombia. Sistnevnte introduserte en video laget av Redd Barna der en rekke barn fra hele verden presenterer sine visjoner for trygg utdanning (det såkalte «Children’s manifesto».) Unescos New York-direktør ga avsluttende bemerkninger. Møtet var åpent for alle FN-medlemsland og en lang rekke land benyttet muligheten til å holde innlegg.

Tirsdag 7. desember ble det avholdt åpen orientering fra høykommissæren for flyktninger, Filippo Grandi. Høykommissæren beskrev en realitet med 84 millioner flyktninger og internt fordrevne globalt, der hele 90 prosent befinner seg i utviklingsland. Han oppfordret Sikkerhetsrådet til å jobbe systematisk med samspillet konflikt, klima og covid-19 som viktige årsaker til fordrivelse. Utenriksminister Anniken Huitfeldt holdt Norges innlegg. Her la hun særlig vekt på behovet for å forebygge fordrivelse, viktigheten av samspill mellom humanitær hjelp, utvikling, menneskerettigheter og fredsarbeid, samt sammenhengen mellom klima, sikkerhet og sårbarhet.

Samme dag var det et møte med de troppebidragsytende landene til FNs observatørstyrke på Golanhøydene, Undof. Mandatet for Undof skal etter planen fornyes senere denne måneden. Møtet med de troppebidragsytende landene finner alltid sted noen uker i forkant av en mandatsfornyelse og gir anledning til å ha dialog med landene som bidrar i operasjonen, samt å få deres vurderinger av de behovene operasjonen har. Møtet ble innledet med en orientering av assisterende generalsekretær for fredsoperasjoner, Mohamed Khaled Khiari. Norge holdt et kort innlegg med fokus på støtte til Undof og sikring av full bevegelsesfrihet for Undof-styrkene i regionen. 

Onsdag 8. desember ble det avholdt åpen orientering om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. Foto: FN
Onsdag 8. desember ble det avholdt åpen orientering om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. Foto: FN

Onsdag 8. desember ble det avholdt en åpen orientering om elimineringen av det syriske kjemivåpenprogrammet. FNs høyrepresentant for nedrustning, Izumi Nakamitsu, orienterte rådet. Møtet er basert på den månedlige rapporten fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW), i tråd med resolusjon 2118 (2013). Det er liten utvikling i saken og rådsmedlemmene gjentok i all hovedsak kjente posisjoner. Ambassadør Mona Juul oppfordret i sitt innlegg Syria til å etterleve resolusjonen, løse utestående saker samt samarbeide med OPCW.

Samme dag var det også åpen orientering om sanksjonsregimet for Mali. Mexicos FN-ambassadør og leder for sanksjonskomiteen for Mali (2374-komiteen), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, orienterte Sikkerhetsrådet om arbeidet i komiteen.

Tirsdag 7. desember var det et møte med de troppebidragsytende landene til FNs observatørstyrke på Golanhøydene, Undof. Foto: FN
Tirsdag 7. desember var det et møte med de troppebidragsytende landene til FNs observatørstyrke på Golanhøydene, Undof. Foto: FN

Onsdag var det også lukkede konsultasjoner om FNs observatørstyrke på Golanhøydene, Undof. Assisterende generalsekretær for fredsoperasjoner, Mohamed Khaled Khiari, orienterte rådet om den siste utviklingen på bakken, herunder overtredelser av våpenhvileavtalen. Rådet uttrykte bred støtte til Undof og flere, herunder Norge, viste til behovet for å sikre fredsstyrkenes sikkerhet. Det legges opp til forlengelse av mandatet til Undof senere denne måneden.

Torsdag 9. desember ble det avholdt en åpen debatt om klima og terrorisme. Debatten ble ledet av Nigers president. FNs generalsekretær var blant innlederne. Rundt 60 stater og organisasjoner holdt innlegg, herunder Norge ved ambassadør Mona Juul. Norge og likesinnede land viste blant annet til at klimaendringer kan forsterke grunnlag for fremvekst av terrorisme, og at det ofte er sammenfall mellom land som sliter med terrorisme og land som er negativt påvirket av klimaendringer. Debatten tydeliggjorde også etablerte skiller mellom rådsmedlemmer i synet på hvorvidt klimaendringer har implikasjoner for internasjonal fred og sikkerhet. Sverige holdt et fellesnordisk innlegg, som Norge var tilsluttet, mens Tyskland holdt innlegg på vegne av vennegruppen for klima og sikkerhet.

Fredag 10. desember ble det avholdt åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs politiske oppdrag i Sudan, Unitams. FNs spesialrepresentant Volker Perthes orienterte rådet. Han var forsiktig positiv til 21. november-avtalen. Han vektla at den er langt fra perfekt, men at den har bidratt til å hindre ytterligere blodsutgytelser, at den kan være utgangspunkt for en mer omfattende dialog og et bidrag til å komme tilbake til konstitusjonell orden. Rådets medlemmer var unisone i sin oppfordring til dialog mellom sivile og militære med sikte på gjenopptakelse av overgangsprosessen. Videre støttet alle medlemmer Unitams’ arbeid og mandat. 21. november-avtalen ble positivt omtalt av samtlige, om enn med noe forskjellig grad av forbehold. 

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken:

 

Kronprins Haakon, utenriksminister Anniken Huitfeldt og FN-ambassadør Mona Juul   hilser på FNs generalsekretær, António  Guterres, under FN-besøket. Foto: UD
Kronprins Haakon, utenriksminister Anniken Huitfeldt og FN-ambassadør Mona Juul hilser på FNs generalsekretær, António Guterres, under FN-besøket. Foto: UD