Historisk arkiv

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 27

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Vest-Afrika og Syria.

«Despite military take-overs in several countries, we see few signs of increased security for civilians. Instead, what we see, is insecurity that is spreading--especially from central Sahel towards coastal States».

Ministerråd og nestleder Trine Heimerback
i Sikkerhetsrådet 7. juli i møte om Vest-Afrika og Sahel

 

Torsdag 7. juli avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering og lukkede konsultasjoner om Vest-Afrika og Sahel (Unowas). Annadif Khatir Mahamat Saleh, generalsekretærens spesialrepresentant for Unowas, leder av Fredsbyggingskommisjonen, Rabab Fatima, og sivilsamfunnrepresentant Rabia Djibo Magigi, innledet. De beskrev en region der alarmklokkene ringer høyt, men dessverre ofte for døve ører. Antall drepte sivile er doblet sammenlignet med i fjor. I likhet med Norge, påpekte flere av innlederne at dette ofte skjer etter at militære har grepet makten på ulovlig vis.

Samtlige rådsmedlemmer ønsket de nylige beslutningene fra den vestafrikanske sammenslutningen Ecowas velkommen, der det er enighet om tidslinjene for Malis og Burkina Fasos overgangsfaser samt løfting av enkelte økonomiske sanksjoner. Mange framhevet gjennomførte valg i Gambia og Senegal som eksempler på demokratisk konsolidering i regionen, men kuppene i Mali, Guinea og Burkina Faso som eksempler på det motsatte. Nesten samtlige uttrykte også bekymring for spredning av terror og voldelig ekstremisme fra sentrale områder av Sahel og til kyststatene. Flere trakk frem den norsk-ghanesiske resolusjonen om maritim sikkerhet i regionen, vedtatt i mai. Norge trakk også frem koblingen mellom klimaendringer og sikkerhet,  en sammenheng som i økende grad motarbeides av enkelte rådsmedlemmer.

Sikkerhetsrådet stemte 8. juli ned  resolusjonsukastet for fornyelse av mandatet for grensekryssende humanitær  assistanse fra Tyrkia til Nordvest-Syria.  Foto: FN-delegasjonen
Sikkerhetsrådet stemte 8. juli ned resolusjonsukastet for fornyelse av mandatet for grensekryssende humanitær assistanse fra Tyrkia til Nordvest-Syria. Et revidert utkast ble imidlertid vedtatt uka etter. Foto: FN-delegasjonen

Fredag 8. juli behandlet Sikkerhetsrådet to ulike resolusjonsutkast for fornyelse av mandatet for grensekryssende humanitær assistanse fra Tyrkia til Nordvest-Syria. Det første utkastet, lagt fram av Norge og Irland som penneførere, la opp til en tolv måneders forlengelse av mandatet. Vårt utkast ble støttet av 13 rådsmedlemmer, men Russland blokkerte dessverre vedtaket ved å legge ned veto. Kina stemte avstående. Det andre resolusjonsutkastet var lagt fram av Russland, som et svar på det norsk-irske resolusjonsutkastet og inneholdt blant annet en forlengelse på kun seks måneder. Utkastet fikk kun to stemmer (Russland og Kina). USA, Storbritannia og Frankrike stemte imot mens resten av rådsmedlemmene, inkludert Norge, stemte avstående. Resolusjonsutkastet ble følgelig ikke vedtatt, som følge av et ikke-tilstrekkelig antall stemmer. Norge og Irland  fortsatte umiddelbart med uformelle sonderinger og forhandlinger gjennom helgen for å sikre en forlengelse av mandatet.

Andre skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: