Historisk arkiv

Ukebrev fra Sikkerhetsrådet

Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 42

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Den sentralafrikanske republikk; stigende havnivå; Israel/Palestina; De store sjøene; Libanon; Somalia; kvinner, fred og sikkerhet.

«We should never sacrifice women’s right to participate in the name of protection. On the contrary, we should include [women] from the start – in the design of security measures and responses». 

Ambassadør Mona Juul i Sikkerhetsrådet
21. oktober i den årlige debatten om kvinner, fred og sikkerhet

Sikkerhetsrådet fikk orienteringer om situasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Norge uttrykte stor bekymring for menneskerettighetsbrudd i landet. Foto: FN
Sikkerhetsrådet fikk orienteringer om situasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Norge uttrykte stor bekymring for menneskerettighetsbrudd i landet. Foto: FN

Mandag 18. oktober ble det avholdt en åpen orientering og lukkede konsultasjoner om FNs fredsbevarende operasjon i Den sentralafrikanske republikk, Minusca. Mankeur Ndiaye, lederen av operasjonen, orienterte Sikkerhetsrådet om utviklingen de siste tre månedene. Også Den afrikanske union (AU), EU og en sivilsamfunnsrepresentant orienterte Sikkerhetsrådet. President i Den sentralafrikanske republikk, Faustin-Archange Touadéra, deltok virtuelt og holdt et innlegg. Presidenten hadde noen dager i forkant av møtet erklært ensidig våpenhvile i landet, noe både innlederne og Sikkerhetsrådets medlemmer ønsket velkommen som en svært positiv utvikling. Rådets medlemmer var også samstemte i sin støtte til regionale initiativ som bidrar til fredsprosessen. Flere, inkludert Norge, uttrykte samtidig stor bekymring for menneskerettighetsbrudd begått i landet, inkludert overgrep begått av nasjonale styrker og deres bilaterale partnere.  

Samme dag ble det avholdt et uformelt møte (såkalt «Arria-møte») om sikkerhetsrisiko som følge av stigende havnivå. Møtet ble arrangert av Vietnam, med Norge og flere andre land som medvertskap. Alle FNs medlemsland var invitert til å delta i møtet, og det var totalt hele 48 innlegg. Temaet havnivåstigning er høyt prioritert for små utviklingsøystater (Sids), herunder spesielt sikkerhetsaspektet ved tap av territorium som følge av havnivåstigning.

Tirsdag 19. oktober var det åpen debatt om Israel/Palestina. Spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Tor Wennesland, orienterte rådet og uttrykte bekymring for bosettingsutvidelser, bosettervold og husrivninger. Det kenyanske presidentskapet hadde også invitert Daniel Levy (U.S./Middle East Project) og Hanan Ashrawi (tidl. PLO) som innledere. Wennesland viste til at han jobber med et rammeverk der begge parter (og det internasjonale samfunn) tar parallelle skritt for å bedre situasjonen på bakken. Formålet er å legge til rette for forhandlinger på et senere tidspunkt. Norge fokuserte i sitt innlegg blant annet på støtte til to-statsløsningen og beskyttelse av sivile, inkludert barn.

Kenyas utenriksminister Raychelle Omamo ledet møtet i Sikkerhetsrådet om Afrikas store sjøer.  Foto: FN
Kenyas utenriksminister Raychelle Omamo ledet møtet i Sikkerhetsrådet om Afrikas store sjøer. Foto: FN

Onsdag 20. oktober  ble det avholdt debatt om De store sjøene. Debatten ble ledet av Kenyas utenriksminister, Raychelle Omamo, og FNs generalsekretærs spesialutsending til De store sjøene-regionen, Huang Xia, orienterte Sikkerhetsrådet. Norge la i sitt innlegg vekt på at ulovlig handel med naturressurser er en faktor som bidrar til konflikt i regionen, og at det derfor er viktig at man tar grep både nasjonalt, bilateralt og regionalt for å få bukt med denne. Videre ble det lagt vekt på at det er positive eksempler på regionalt samarbeid innen dette området. Sikkerhetsrådets medlemmer uttrykte generell støtte til gjennomføring av spesialutsending Xias rammeverk for fred, sikkerhet og samarbeid i regionen, og det var bred støtte til både regional innsats og bilateralt samarbeid for å belyse de underliggende årsakene til konflikt, inkludert den ulovlige handelen med naturressurser.

Samme dag møttes Sikkerhetsrådet for halvårlige, lukkede konsultasjoner om Libanon og status for gjennomføringen  av sikkerhetsrådsresolusjon 1559 (2004) som omhandler respekt for libanesisk territorium, suverenitet og dens grenser, tilbaketrekking av utenlandske styrker fra Libanon og avkall på våpen av  militsgrupper (inkludert Hezbollah). Norge trakk i sitt innlegg blant annet frem behovet for kvinners deltakelse i politiske prosesser.

Rådet fikk samme dag også en orientering om den siste rapporten fra sanksjonskomiteen for Somalia. 

Norge lovet en klar økning i støtten til arbeidet for kvinner, fred og sikkerhet under den årlige debatten i Sikkerhetsrådet. Foto: FN-delegasjonen
Norge lovet en klar økning i støtten til arbeidet for kvinner, fred og sikkerhet under den årlige debatten i Sikkerhetsrådet. Foto: FN-delegasjonen

Torsdag 21. oktober var det åpen debatt om kvinner, fred og sikkerhet. Møtet ble ledet av Kenyas utenriksminister, Raychelle Omamo. Generalsekretær Antonio Guterres orienterte rådet, etterfulgt av lederen for UN Women, Sima Bahous, AUs spesialutsending for kvinner, fred og sikkerhet, Bineta Diop, og Celia Umenza Velasco, sivilsamfunnsrepresentant fra Colombia. Bahous pekte på kontrasten mellom den enorme økningen i militære budsjetter og den manglende finanseringen av tiltak relatert til kvinner, fred og sikkerhet. Velasco viste til den farlige virkeligheten for kvinnelige aktivister og den høye prisen mange betaler for sin deltakelse.

Rådets medlemmer holdt innlegg langs kjente linjer. Flere pekte på kvinners betydningsfulle rolle i fredsoperasjoner, og enkelte tok til orde for flere forpliktelser relatert til kvinner, fred og sikkerhet i mandatene Sikkerhetsrådet gir. Russland skilte seg noe ut med sin advarsel mot gjenbruk av standardspråk og oppfordring til rådet om å fokusere på trusler mot internasjonal fred og sikkerhet.

Det norske innlegget vektla koblingen mellom deltakelse og beskyttelse, og advarte mot å ofre kvinners medvirkning på grunn av trusler mot dem. Norge lanserte videre en klar økning av midler til arbeid for kvinner, fred og sikkerhet, samt støtte til et eget finanseringsvindu for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere gjennom Women’s Peace and Humanitarian Fund.

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: