Forsiden

Norge i FNs sikkerhetsråd – uke 38

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina.

«The UN Charter sets out clear principles for a rules-based international order. Sadly, this order is under attack. Russia’s war of aggression against Ukraine constitutes a gross violation of international law, including the UN Charter. A violation of the core principle on which this organisation is built – the sovereign equality of all its Members».

Statsminister Jonas Gahr Støre i
Sikkerhetsrådets møte om Ukraina, 22. september

Sikkerhetsrådet avholdt som vanlig kun ett møte under FNs generalforsamlings høynivåuke, og det var om krigen i Ukraina, torsdag 22. september. Møtet ble ledet av Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna. FNs generalsekretær Antonio Guterres og Den internasjonale straffedomstolens (ICC) sjefsanklager Karim Khan orienterte. Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba deltok også, samt enkelte europeiske land som ikke er medlem av rådet. Statsminister Jonas Gahr Støre holdt det norske innlegget.

Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna. Foto: FN
Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna ledet møtet om Ukraina i Sikkerhetsrådet. Foto: FN

Generalsekretær Guterres uttrykte sterk bekymring for den siste tids utvikling, der krigen har blitt enda farligere, skaper enda mer lidelse og der en fredelig løsning synes enda lenger unna. Han fordømte på det sterkeste at muligheten for bruk av atomvåpen i det hele tatt nevnes. Videre trakk generalsekretæren fram at krigen, globalt sett, har skapt en trippel krise hva gjelder mat, energi og økonomi. Dette rammer millioner av mennesker.

ICCs sjefsanklager Khan understreket at folkeretten er et rammeverk ment for å beskytte og avskrekke. Det er derfor avgjørende å vise at folkerettsbrudd får konsekvenser. Khan trakk linjer til Nürnbergprosessen etter annen verdenskrig og mente at foreløpige kilder fra Ukraina tyder på at det har vært gjennomført målrettede angrep mot sivile og krigsforbrytelser. Han gikk kraftig i rette med dem som beskylder ICC for å være et politisk redskap og med dem som hevdet at den lidelsen han selv hadde vært vitne til i Ukraina, blant annet i Butsja, skulle ha vært iscenesatt.

Statsminister Jonas Gahr Støre fordømte angrepskrigen mot Ukraina. Foto: FN
Statsminister Jonas Gahr Støre fordømte i sitt innlegg Russlands angrepskrig mot Ukraina og Putins "delvise" mobilisering. Bak statsministeren sitter utenriksminister Anniken Huitfeldt (th) og Norges FN-ambassadør Mona Juul. Foto: FN

Statsminister Støre fordømte i det norske innlegget Russlands angrepskrig mot Ukraina, og likeså Putins beslutning om «delvis» mobilisering i Russland, som ble kunngjort dagen før møtet. Han understreket at sivile må beskyttes og de ansvarlige for krigsforbrytelser må stilles til ansvar. Han slo fast at Russland alene bærer ansvaret for krigen og krevde at de avslutter krigshandlingene og trekker troppene tilbake. Han poengterte også at vi må fortsette å arbeide for en regelstyrt verdensorden og multilateralt samarbeid til tross for at Russlands angrepskrig mot Ukraina bryter med FN-pakten og disse verdiene.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Foto: FN
Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet Vesten var aggressor i Ukraina. Foto: FN

Innleggene fra de andre rådsmedlemmene fulgte et etter hvert kjent mønster der de vestlige landene var tydelige i sin fordømmelse av angrepskrigen mens flere ikke-vestlige rådsmedlemmer verken fordømte Russland for sin aggresjon eller krevde militær tilbaketrekking, men valgte i stedet kun å oppfordre til våpenhvile og en fredelig løsning.

Russland forsøkte å legitimere egen posisjon ved å hevde at Vesten var aggressor og at Russland kun forsvarte seg. Ukrainas utenriksminister Kuleba takket Sikkerhetsrådet for å opprettholde fokus på Russlands krigføring i Ukraina. Massegravene i de frigjorte områdene i Izium er dessverre ikke et unikt eksempel, men følger et mønster, men Kuleba var trygg på at Russland vil bli stilt til ansvar for sine handlinger og at arbeidet til ICC er helt sentralt i så henseende.