27 millioner kroner til tre innovasjonsprosjekter i landbruket og matindustrien

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. Målene for innovasjonsprosjektene som nå får midler, er å utvikle en kretsløpsøkonomi av restavfallet fra larveproduksjon, forbedre teknologien for inseminering med oksesæd og bedre holdbarheten for norsk frukt.

– Forskning og innovasjon er en forutsetning for å oppnå en konkurransedyktig og bærekraftig landbruks- og matindustri. Næringslivet spiller en nøkkelrolle i utviklingen som nå er i ferd med å skje, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad. 

Epler på tre.
Utvikling av teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt er et av innovasjonsprosjektene som nå får midler fra Forskningsrådet. Foto: Landbruks- og matdepartementet

De tre bedriftene som får tildeling, er Ecoprot AS til et prosjekt som skal se på mulighetene for å utnytte restavfallet fra larveproduksjon til jordforbedring. Spermvital AS får støtte til utvikling av teknologien rundt inseminering av storfe, og Hardanger fjordfrukt får støtte for å utvikle mer avanserte teknologiske løsninger for håndtering av frukt.

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang. 

Disse prosjektene får finansiering: 

Bedrift

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Sted

ECOPROT AS

MultiFuelLarve - frå organisk restavfall til verdfulle larveprodukt

8,8 mill. kr

Engavågen

SPERMVITAL AS

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses

13,5 mill. kr

Hamar

HARDANGER FJORDFRUKT SA

Teknologiske løsninger for optimal håndtering av frukt

4,6 mill. kr

Utne