3000 tonn torsk til distriktskvote

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt et forslag om å innføre en midlertidig distriktskvoteordning for kvoteårene 2018 og 2019 der det skal avsettes en distriktskvote på 3000 tonn torsk per år.

Departementet ønsker å anvende distriktskvote for å styre råstoff til fiskeforedlingsbedrifter i deler av Øst-Finnmark hvor det er behov for mer råstoff. Det legges opp til at distriktskvoten skal landes om høsten når tilgangen på råstoff er ujevn, og at den skal landes fersk.

Høringsfristen er 29. august. Etter høringen vil departementet ta endelig stilling til innretningen på en distriktskvote. Departementet tar sikte på å fatte beslutningen om distriktskvote i god tid før reguleringsmøtet høsten 2017, slik at beslutningen kan inngå som en del av rammen for reguleringsmøtet, og at de endelige reglene om distriktskvoten fastsettes som en del av reguleringene for 2018.

Til toppen