Historisk arkiv

Krav til bearbeiding av distriktskvoten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriministeren har besluttet at det skal innføres et krav til bearbeiding av fisk kjøpt innenfor distriktskvoteordningen.

- Formålet med distriktskvoten er å sikre mer råstoff utenom hovedsesongen til foredlingsbedrifter i kommunene Gamvik og Lebesby. Fisk landet innenfor distriktskvoteordningen skal derfor ikke sendes videre fra mottaker uten videreforedling, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet vil med det første endre reglene i reguleringsforskriften slik at det klart kommer frem at det er et krav til bearbeiding av råstoff kjøpt under distriktskvoteordningen. Det vises til at departementet i et brev til Fiskeridirektoratet 6. oktober i fjor presiserte at råstoffet som er omfattet av distriktskvoteordningen skal bearbeides.

Distriktskvoteordningen er en midlertidig ordning for kvoteårene 2018 og 2019. Det skal avsettes 3000 tonn torsk per år. For å kunne fiske innenfor ordningen må fangsten landes i Gamvik kommune eller Lebesby kommune.