Innføring av distriktskvoteordning for torsk

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt et forslag om å innføre en midlertidig distriktskvoteordning for kvoteårene 2018 og 2019 der det skal avsettes en distriktskvote på 3000 tonn torsk per år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2017