Innføring av distriktskvoteordning for torsk

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt et forslag om å innføre en midlertidig distriktskvoteordning for kvoteårene 2018 og 2019 der det skal avsettes en distriktskvote på 3000 tonn torsk per år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2017

Vår ref.: 17/3384-3

Du kan laste ned hele høringsbrevet her.

Innføring av distriktskvoteordning for torsk - høring

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i vedlagte høringsbrev å innføre en midlertidig distriktskvoteordning for kvoteårene 2018 og 2019. Det avsettes en distrikts-kvote på 3000 tonn torsk pr år. 

Det tas sikte på at departementet etter høringen tar endelig stilling til innretningen på en distriktskvote. Departementet tar sikte på å fatte beslutningen om distriktskvote i god tid før reguleringsmøtet høsten 2017, slik at beslutningen kan inngå som en del av rammen for reguleringsmøtet, og at de endelige reglene om distriktskvoten fastsettes som en del av reguleringene for 2018.

Høringsfrist er 29. august 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen                                                                        

Jan Frederik Danielsen
avdelingsdirektør

Martha Skog Astrup
rådgiver

 

Aust-Agder fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune

Fiskekjøpernes Forening

Fiskeridirektoratet

Hordaland fylkeskommune

Kommunesektorens organisasjon

Kystvakten

Landsorganisasjonen i Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Norges Fiskarlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Råfisklag

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Næringslivets hovedorganisasjon

Pelagisk Forening

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Sjøfartsdirektoratet

Sjømat Norge

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Vestfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Til toppen