Revidert nasjonalbudsjett 2020

35 millioner til teknisk utstyr i domstolene

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen foreslår å bevilge 35 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til teknisk utstyr for å holde rettsmøter uten fysisk oppmøte. Dette vil gjøre det mulig å avvikle flere saker under koronasituasjonen.

– Koronasituasjonen gjør det vanskelig å avvikle sakene i domstolen på vanlig måte, men det er viktig for folks rettssikkerhet at saksbehandlingstiden i domstolene ikke blir for lang. Derfor bevilger vi nå 35 millioner kroner for å kunne legge til rette for at flere rettssaker kan gjennomføres ved hjelp av fjernmøteteknologi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å sette av 35 millioner kroner til innkjøp av teknisk utstyr i domstolene. Bevilgningen skal bidra til å gjennomføre flere rettssaker ved bruk av fjernmøteteknologi og såkalte «hybrider» hvor noen aktører fysisk i rettssalen, mens andre deltar via fjernmøte.

Oppfølging av midlertidig forskrift
Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift med hjemmel i koronaloven med tiltak som er nødvendige for å muliggjøre og sikre en forsvarlig og trygg saksavvikling i rettsvesenet. Forskriften åpner for økt bruk av fjernmøter og fjernavhør slik at rettsmøter kan gjennomføres uten at samtlige deltakere er til stede i rettssalen.

Forskriften får imidlertid ikke full effekt så lenge domstolene mangler det nødvendige tekniske utstyret for kunne gjennomføre fjernmøter. De fleste tingrettene er ikke inkludert i dagens pågående prosjektet «Digitale domstoler», og har i varierende utstrekning tilgang til teknisk utstyr for å gjennomføre saker digitalt.