Første stortingsmelding om fosterhjem

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne starter nå arbeidet med en stortingsmelding om fosterhjem, den første i sitt slag. Flere rapporter de siste årene peker på utfordringer i fosterhjemsomsorgen. Meldingen skal bidra til en bedre og mer stabil hverdag både for fosterbarna og fosterfamiliene.

Mange barn i fosterhjem

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket i barnevernet for barn som ikke kan bo hjemme, og ved utgangen av 2012 bodde over 10 000 barn og unge i fosterhjem. Det er en økning på 45 prosent de siste ni årene. Allikevel har flere rapporter den senere tid pekt på at fosterhjemstilbudet er lite oversiktelig og har behov for sterkere styring. 

– Fosterforeldre gjør en uvurderlig jobb for samfunnet og for de barna som trenger trygge og stabile hjem, sier statsråd Solveig Horne. – Bruken av fosterhjem øker stadig i omfang, og det er på tide med en stortingsmelding som løfter frem fosterhjemmenes plass i det offentlige velferdstilbudet. 

Utfordringer

Det er flere kjente utfordringer i fosterhjemsomsorgen: Barn i krise venter for lenge på å få en fosterfamilie, rammevilkårene for fosterfamiliene er ulike og uforutsigbare og det er mangel på egnede fosterhjem.

– Denne stortingsmeldingen skal gi oss grunnlag til å føre en ny og offensiv politikk på fosterhjemsområdet, slik at tilbudet utvikles i riktig retning, sier barneministeren. Hun peker blant annet på at mangel på egnede fosterhjem og dårlig oppfølging av fosterforeldre kan føre til både feilplasseringer og flyttinger. Dette er en stor belatsning både for barna og fosterforeldrene. – En klarere faglig og økonomisk styring av fosterhjemsområdet er avgjørende for å sikre tilstrekkelig gode fosterhjem i fremtiden, sier Solveig Horne. 

Tema for meldingen

Fosterhjemsmeldingen skal blant annet ta for seg følgende:

  • fosterforeldrenes vilkår og tiltak for å gi fosterhjemmene og barna god støtte
  • systemene vi har for å sikre stabile forsterhjem, det vil blant annet si god kartlegging i forkant
  • rekrutteringsstrategier for å sikre nok ulike typer fosterhjem
  • behovet for fosterhjem og instutusjoner, og balansen mellom disse 

Meldingen skal legges fram for Stortinget innen utgangen av 2015.