Fosterhjemsmeldingen

Regjeringens fosterhjemsmelding ble lagt frem 4. mars 2016.

Følg saken

 • Tale/innlegg

  Tale: Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste

  Statsrådens innlegg under fremleggelsen av fosterhjemsmeldingen, fredag 4. mars.

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Pressemelding

  Trygghet og omsorg for barn i fosterhjem

  Bedre kartlegging av fosterbarna, rekruttering av flere fosterhjem i slekt og nettverk og bedre veiledning av fosterhjemmene. Barneminister Solveig Horne (FrP) la i dag frem regjeringens fosterhjemsmelding, som skal gi en bedre hverdag for barn i fosterhjem.

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Melding til Stortinget

  Meld. St. 17 (2015–2016) - Trygghet og omsorg

  Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Et sentralt mål med meldingen er å legge grunnlaget for en videreutvikling og kvalitetsheving av fosterhjemsomsorgen. Rekruttering, veiledning, oppfølging, rammebetingelser til fosterforeldre, og andre aktuelle sider ved fosterhjemsomsorgen er temaer som drøftes i meldingen.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Nyhet

  Første stortingsmelding om fosterhjem

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne starter nå arbeidet med en stortingsmelding om fosterhjem, den første i sitt slag. Flere rapporter de siste årene peker på utfordringer i fosterhjemsomsorgen. Meldingen skal bidra til en bedre og mer stabil hverdag både for fosterbarna og fosterfamiliene.

  Barne- og likestillingsdepartementet

Til toppen