Meld. St. 17 (2015–2016)

Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste

Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Et sentralt mål med meldingen er å legge grunnlaget for en videreutvikling og kvalitetsheving av fosterhjemsomsorgen. Rekruttering, veiledning, oppfølging, rammebetingelser til fosterforeldre, og andre aktuelle sider ved fosterhjemsomsorgen er temaer som drøftes i meldingen.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no

Følg saken

 • Tale: Trygghet og omsorg — Fosterhjem til barns beste

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Statsrådens innlegg under fremleggelsen av fosterhjemsmeldingen, fredag 4. mars.

 • Trygghet og omsorg for barn i fosterhjem

  Pressemelding | Barne- og familiedepartementet

  Bedre kartlegging av fosterbarna, rekruttering av flere fosterhjem i slekt og nettverk og bedre veiledning av fosterhjemmene. Barneminister Solveig Horne (FrP) la i dag frem regjeringens fosterhjemsmelding, som skal gi en bedre hverdag for barn i fosterhjem.

 • Meld. St. 17 (2015–2016) - Trygghet og omsorg

  Melding til Stortinget | Barne- og familiedepartementet

  Meldingen omhandler fosterhjemsomsorgen i Norge. Regjeringen ønsker en fosterhjemsomsorg som gir barn og unge den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne. Et sentralt mål med meldingen er å legge grunnlaget for en videreutvikling og kvalitetsheving av fosterhjemsomsorgen. Rekruttering, veiledning, oppfølging, rammebetingelser til fosterforeldre, og andre aktuelle sider ved fosterhjemsomsorgen er temaer som drøftes i meldingen.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Første stortingsmelding om fosterhjem

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne starter nå arbeidet med en stortingsmelding om fosterhjem, den første i sitt slag. Flere rapporter de siste årene peker på utfordringer i fosterhjemsomsorgen. Meldingen skal bidra til en bedre og mer stabil hverdag både for fosterbarna og fosterfamiliene.