Fra 1. juli kan du kjøre selvbalanserende kjøretøy i Norge

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Selvbalanserende kjøretøy vil være til glede og nytte for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud.

- Jeg er veldig glad for at vi nå får dette på plass. Selvbalanserende kjøretøy vil være til glede og nytte for mange, både for turistnæringer og arbeidsplasser med lange avstander sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud.

I statsråd i dag er det fastsatt en rekke regelverksendringer som fører til at selvbalanserende kjøretøy blir lovlig i Norge. Regelverksendringene trer i kraft 1. juli i år.

Tekniske krav
Kjøretøyet skal ha en maksimal hastighet på 20 kilometer i timen. Bredden skal ikke være over 85 cm og vekten ikke over 70 kilo.

Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende det som brukes på sykkel. Det vil ikke være krav om bruk av hjelm. Det vil heller ikke stilles krav om obligatorisk opplæring.

- Jeg vil oppfordre folk til å bruke hjelm, kjøre forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter, sier statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Aldersgrense og registrering
Det innføres 16 års aldersgrense for å kjøre selvbalanserende kjøretøy, men ikke krav om registrering eller egen forsikring.

Hvor kan du kjøre med selvbalanserende kjøretøy?
Selvbalanserende kjøretøy kan brukes på samme arealer som er tillatt for sykkel, det vil si på fortau, sykkelfelt, gangfelt og på høyre side i vegbanen. Det vil ikke være lov å bruke kjøretøyet på veger med fartsgrense over 60 kilometer i timen. Det vil heller ikke være lov å bruke kjøretøyet i utmark og på vann som er isbelagte.

Sanksjon
Hvis du blir tatt for å kjøre med selvbalanserende kjøretøy på veger hvor fartsgrensen er over 60 km/t, vil satsen på forelegget være 2000 kroner. Brudd på andre trafikkregler fører til et forenklet forelegg, med halv sats. Satsene for slike overtredelser varierer i størrelse.

 

Hva er et selvbalanserende kjøretøy?
Kjøretøyet skal ha én aksel som har en selvbalanserende teknologi som sørger for at føreren holder balansen forover og bakover. Det finnes en rekke ulike elektriske kjøretøy som ikke er selvbalanserende, som for eksempel elektriske sparkesykler og små elektriske mopeder. Regelendringene gjelder ikke disse kjøretøyene og heller ikke elektriske hjelpemidler for funksjonshemmede.