Morten Klever ny programdirektør i Kampflyprogrammet

Morten Klever er utnevnt til generalmajor og programdirektør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet.

(Foto: Endre Lunde, Forsvarsdepartementet)

Morten Klever er utnevnt til generalmajor og direktør i Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet.

Morten Klever ble utnevnt i statsråd fredag 31. oktober. Klever er 54 år gammel og har 35 års erfaring fra Forsvaret, hvor han startet som tekniker og crew chief på kampfly, før han senere ble flyger. Han har lang operativ erfaring, og har rundt 1700 flytimer bak seg i F-5 og F-16. Han har også hatt flere lederstillinger i Luftforsvaret, senest som leder for luftoperativt inspektorat i Luftforsvarsstaben. I tillegg har Klever ved flere anledninger tjenestegjort internasjonalt, blant annet på Balkan og i Kirgisistan i forbindelse med den norske deltakelsen i operasjonene i Afghanistan. Klever har også ledet styringsgruppen for det flernasjonale flygertreningsprogrammet på Sheppard Air Force Base i Texas, USA. Klever kommer nå fra stillingen som brigader og nestleder i Kampflyprogrammet, hvor han har vært siden 2012.

Kampflyprogrammet har ansvaret for å lede den norske anskaffelsen av det nye kampflyet F-35, og for å koordinere innføringen av den nye kapasiteten flyene representerer i Forsvaret. Programmet er satt opp som en seksjon innenfor Forsvarsdepartementets avdeling for økonomi og styring (FD III). Programmet har også en større enhet på Kjeller og i USA som støtter ledergruppa i programmet og som følger opp utviklingen av F-35 og den norske deltakelsen i det flernasjonale programmet.

Kampflyprogrammet er organisert som en seksjon innenfor Forsvarsdepartementets tredjeavdeling, avdeling for økonomi og styring.
Til toppen